Județul Hunedoara lucrează la o strategie antidrog, antitutun și antialcool

Un Grup de lucru constituit în jurul Instituției Prefectului județului Huneodara lucrează, în prezent, la elaborarea primului studiu realizat în judeţul Hunedoara privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul elevilor din învăţământul liceal şi profesional.

Grupul judeţean de lucru pentru elaborarea Strategiei antidrog a judeţului Hunedoara s-a reunit în dimineaţa zilei de joi, 1 martie, în sala de videoconferinţă a Prefecturii judeţului Hunedoara pentru prezentarea Raportului de monitorizare a Planului de acţiune pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei antidrog a judeţului Hunedoara 2014 – 2020 şi pentru o prezentare a rezultatelor Studiului privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul elevilor din învăţământul liceal şi profesional din judeţul Hunedoara.

Potrivit prefectului Tiberiu Fabius Kiszely, obiectivele planului de acţiune au fost atinse şi măsurile au fost realizate în cea mai mare parte în anul 2017, graţie colaborării cu instituţiile şi autorităţile publice care sunt membre ale grupului şi cu partenerii pe diverse proiecte. ”Precizăm că este vorba despre primul studiu ştiinţific realizat în judeţul nostru menit să crească nivelul de cunoaştere a problematicii drogurilor, prin evaluarea dimensiunilor şi caracteristicilor consumului de substanţe psihoactive în rândul populaţiei şcolare din învăţământul liceal şi profesional de zi pe un eşantion de 698 de subiecţi în mai – iunie 2016. Întrucât rezultatele acestuia sunt destul de îngrijorătoare, membrii grupului participanţi la reuniune au dezbătut idei şi soluţii de reduceri a incidenţei acestui flagel în rândul elevilor, printre care un proiect privind promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul preşcolarilor, dar şi un demers care să-i implice direct pe elevii de liceu, prin intermediul Consiliului judeţean al elevilor şi al consiliilor locale ale elevilor, acolo unde ele există”, a declarat Tiberiu Fabius Kiszely, prefectul județului Hunedoara.