Asociația Cinegetică ”Straja-Valea Jiului” / CONVOCATOR

ASOCIAŢIA CINEGETICĂ DE PROPRIETARI STRAJA-VALEA JIULUI ŞI COMITETUL DIRECTOR

anunţă membrii asociaţiei că în data de 16.03.2018, ora 17,00 este programată derularea Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Vulcan, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul (darea de seamă) Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;
  2. Raportul Comisiei de cenzori;
  3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de rezultate şi anexe pentru anul 2017;
  4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC) pe anul 2018. Adoptarea Deciziei privind utilizarea (destinaţia) fondurilor;
  5. Probleme organizatorice;
  6. Diverse.

În cazul în care Adunarea Generală din 16.03.2018 nu va fi statutară, aceasta se va reprograma pentru data de 23.03.2018, ora 17,00 în aceeaşi locaţie.

CONSILIUL DIRECTOR