Siguranța în școli și prevenirea practicilor ce dăunează sănătății, în analiză la Colegiul Prefectural

Colegiului Prefectural al județului Huneodara, condus de prefectul Tiberiu Fabiul Kiszely, din care fac parte conducători ai unor instituții deconcentrate ale statului, s-a întrunit astăzi într-o ședință de lucru în care au fost -abordate o serie de probleme de actualitate de pe agenda publică hunedoreană.

Astfel, în cadrul Colegiului Prefectural a fost prezentată o informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în semestrul I al anului școlar 2017-2018.

De asemenea, Colegiul Prefectural a supus analizei și o informare privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor Pascale 2018 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor și pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.