O nouă echipă de conducere, condusă de dr.ec. Rodica Costandoiu, a fost abilitată să ducă mai departe tradiția și performanțele CAR Unirea IFN Petroșani

Conferința membrilor CAR Unirea IFN Petroșani a fost anul acesta ceva mai specială, ca urmare a faptului că aceasta consemnează finalul mandatului în fruntea acestei Case de Ajutor Reciproc a Consiliului Director condus de Vasile Tarța-Marcu.

Tocmai de aceea, acesta a ținut să prezinte un bilanț detaliat al activității pe care a avut-o în ultimii 4 ani în calitate de președinte al uneia dintre cele mai respectate și apreciate Case de Ajutor Reciproc din regiunea de vest a României. De altfel, acest statut a fost confirmat și de vicepreședintele UTCAR Regiunea Vest, Dionisie Ardelean, invitat în cadrul evenimentului care a avut loc la mijlocul săptămânii trecute la Hotel Oxigen din Petroșani.

”În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru activitatea depusă în cadrul echipei CAR Unirea, colegilor din Comitetul Director pentru sprijin, competență și pentru munca depusă iar membrilor Casei pentru seriozitatea și încrederea demonstrate în toți acești ani față de familia CAR Unirea IFN”, a ținut să spună, de la bun început, președintele CAR Unirea, Vasile Tarța- Marcu.

Acesta a prezentat, succint, și principalele cifre care definesc performanțele economice ale acestei instituții de credit. Potrivit datelor prezentate în Conferință, CAR Unirea IFN a cunoscut în ultimii 4 ani o creștere constantă la toate capitolele. Spre exemplu, numărul total al membrilor Casei a cunoscut o evoluție permanentă, de la 2.954 de membrii (în anul 2014) la 3.346 de membrii (în anul 2017), concomitent cu o creștere a fondului social al acestora, care se cifrează la suma de 11.612.596 lei (la finele anului 2017) în condițiile în care, în 2014, acest indicator se cifra la 9.236.997 lei.

Pentru a ajunge la acest statut, Comitetul Director al CAR Unirea IFN a acționat în mod constant, prin toate pârghiile legale pentru a crește numărul de membri, dar și pentru a-i menține pe cei existenți. În acest scop, a fost extinsă activitatea CAR Unirea, care este prezentă astăzi, cu puncte de lucru, nu doar în Petroșani, ci și în Vulcan, Giroc, Curtici, Oradea, Nojorid și Arad. Similar, în același scop, au fost introduse o serie de măsuri pentru bonificarea fondurilor sociale, extinderea ajutoarelor social-umanitare sau participarea la tombola anuală cu premii, organizată de UTCAR Regiunea Vest. Tot în sfera activităților sociale, la nivelul UTCAR a fost creat un fond mutual special destinat acordării burselor de studii ”Dezvoltare prin cunoaștere”, burse ce sunt acordate copiilor membrilor CAR care au dovedit fidelitate față de sistem.

De altfel, educația financiară a tinerilor, constituie un punct important pe agenda CAR Unirea IFN, ca de altfel pentru toate casele afiliate UTCAR Vest. În acest sens, după cum informează Vasile Tarța-Marcu, după înființarea Fondului special ”Viitorul” de către UTCAR, la nivelul CAR Unirea a fost demarată o campanie de educare a copiilor membrilor în spriritul economisirii și al apartenenței la o instituție de întrajutorare financiară, fapt care contribuie la asigurarea continuității mișcării CAR.

Cu privirea țintită astfel spre viitor, Comitetul Director al CAR Unirea IFN a ținut să remarce, și în cadrul unei festivități speciale derulate la conferința de la Petroșani din acest an, aportul și rolul esențial pe care unul dintre membri ”veterani” ai Casei l-a adus nu doar bunului mers al acesteia și evoluției permanente de-a lungul anilor, ci mai ales confirmării gradului ridicat de încredere și respectului de care se bucură CAR Unirea în rândul instituțiilor IFN din țara noastră. Astfel, doamna Elisabeta Dvoracsek, pensionară octogerană, membră a acestei Case de Ajutor Reciproc încă din vremea precursoarei CAR Preparația Coroești, mai exact din anul 1985, a fost distinsă cu o plachetă de membru de onoare al comunității CAR Unirea IFN Petroșani, bucurându-se de un emoționant și binemeritat ”Laudatio” susținut de vicepreședintele CAR Unirea, Vasile Bâtoancă și urmat, firesc, de cuvenitele aplauze ale membrilor delegați la Conferință.

Echipa Consiliului director 2014-2018 al CAR Unirea IFN, compusă din Vasile Tarța-Marcu – Președinte, Vasile Bâtoancă – Vicepreședinte, Petru Budai – Secretar, Zoltan Fazekas și Violeta Ologu – membrii, cărora li se adaugă Comisia de cenzori compusă din Rodica Costandoiu (Președinte), Adriana Ioana și Liliana Pop (membrii), și-au încetat oficial activitatea. În urma activității lor rămâne însă un CAR puternic, serios, eficient și respectat. Calități care trebuiesc păstrate și duse mai departe, de pe-acum, de o nouă echipă de conducere, validată în forul statutar al CAR Unirea IFN, la Conferința de săptămâna trecută.

Potrivit alegerilor organizate pentru desemnarea noii echipe de conducere a CAR Unirea IFN Petroșani, noul Comitet Director este condus de dr.ec. Stanca Rodica Costandoiu, profesionist și apreciat economist, a cărei activitate profesională de bază se derulează în prezent la Universitatea din Petroșani, unde ocupă funcția de Șef Resurse Umane și Salarizare.

Din componența noului Consiliu Director al CAR Unirea IFN mai fac parte, alături de președintele Rodica Costandoiu, alți patru membrii, respectiv: Vasile Bâtoancă – vicepreședinte, Mihai Soceanu – secretar, Petru Budai și Violeta Ologu – membrii. Acestora, li se adaugă în conducerea CAR Unirea, noua echipă a Comisiei de Cenzori, formată din: Alina Vlaicu – președinte, Adriana Ioana și Diana Toacă – membrii.

”Le mulțumesc membrilor CAR Unirea care mi-au încredințat această onorantă misiune de a fi în fruntea acestei prestigioase Case de Ajutor Reciproc. Îmi doresc să păstrăm acest statut și, prin deciziile pe care le vom lua împreună, prin activitatea noastră, să reușim să îndeplinim, în mod permanent, misiunea noastră de a fi în slujba membrilor noștri, de a-i sprijini mai ales financiar, la nevoie, dar și de a păstra spiritul unit al acestui CAR, exact așa cum îi spune însăși propria sa denumire”, a declarat dr.ec. Rodica Costandoiu, noul președinte al CAR Unirea IFN Petroșani.

Principalele direcții de activitate pe care și le-a stabilit noul Consiliu Director al CAR Unirea IFN, la început de mandat, constau în:

  • continuarea extinderii activității și atragerii de noi membri, atât prin măsuri de extindere din punct de vedere teritorial, cât și prin diversificarea serviciilor financiare puse la dispoziția membrilor;
  • asigurarea, prin măsuri specifice, a stabilității casei, a solvabilității și a lichidității casei;
  • Păstrarea indicativului de rating financiar de clasă A pe care-l are și în prezent CAR Unirea, a ratingului de performanță financiară 1, a ratingului de risc 1 și a ratingului social 1;
  • sporirea vizibilității CAR în comunitate, prin utilizarea eficientă a mijloacelor moderne de comunicare;
  • perfecționarea continuă a salariaților;
  • Informarea membrilor și comunităților asupra avantajelor ce decurg din apartenența la comunitatea CAR comparativ cu alte instituții de profil și încurajarea tinerilor către aderarea la acest sistem de economisie și creditare, prin întrajutorare.

Sub toate aceste auspicii, la CAR Unirea IFN se deschide un nou capitol din istoria acestei apreciate și respectate Case de Ajutor Reciproc din țara noastră, fondată, construită și condusă ani de-a rândul de dr.ec. Gheorghe Ana, cel considerat drept ”părintele” instituțiilor financiar nebancare moderne din România.