CEH sistează din 1 aprilie furnizarea agentului termic

Potrivit unui comunicat a CEH, începând cu data de 31.03.2018, ora 24:00, se sistează furnizarea agentului termic către Municipiul Petroşani.

CEH informează că pentru serviciul de furnizare a agentului termic necesar asigurării confortului termic al consumatorilor din Municipiul Petroşani, în perioada de iarnă 2017 – 2018, facturile emise de către S.E. Paroşeni au fost achitate în proporţie de doar 47%. La data de 23.03.2018, nivelul creanţelor pe care S. CEH S.A. le are de încasat de la S.C. Termoficare S.A. Petroşani se ridica la valoarea de 61.682.173,05 lei, în condiţiile în care urmează a fi emise facturile aferente lunii martie 2018.

Sistarea furnizării agentului termic începând cu data de 01.04.2018 respecta prevederile Ordinului nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului – cadru de vânzare -cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE.

De asemenea, având în vedere prevederile Convenţiei numărul  DG 13832/1/08.11.2017 privind asigurarea agentului termic în Municipiul Vulcan şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii individuali, CEH informează că, începând cu aceeaşi dată, se va sista furnizarea agentului termic atât către agenţii economici şi instituţiile publice de pe raza Municipiului Vulcan cât şi către toţi consumatorii racordaţi direct la magistrala de termoficare.