Consiliul local Petroșani se reunește în ședința lunii martie. Vezi ce subiecte sunt în dezbatere.

Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi a convocat în ședință Consiliul Local al Municipiului Petroşani. ntâlnirea membrilor Consiliului local Petroșani este programată să aibă loc joi, 29 martie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind validarea domnului PASCU VIOREL în funcţia de consilier local
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie al Bugetului local, Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii si al Bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petroşani pe anul 2017
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.800 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
judeţul Hunedoara”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2018 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare al municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare din municipiul Petroșani pentru activitățile: “Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și“Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de salubrizare din municipiul Petroșani pentru activitățile: “Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și“Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat – rest de executat, pentru obiectivele de investitii: “Reabilitare termică bloc de locuinte, bl.12 din strada Pacii municipiul Petrosani, judetul Hunedoara – lot 5”, “Reabilitare termică bloc de locuinte, bl.18 din strada Pacii municipiul Petrosani, judetul Hunedoara – lot 8” si “Reabilitare termică bloc de locuinte, bl.20 din strada Pacii municipiul Petrosani, judetul Hunedoara – lot 9”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Petroşani în domeniul privat şi casarea acestora.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.8546/2013, încheiat cu Partidul Social Democrat – Organizaţia Petroşani, pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11309/2011, încheiat cu Asociaţia ,,Niloran”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.2302/2012 încheiat cu Asociaţia de Ecologie şi Intervenţii în caz de inundaţii ,,Petro -Aqua”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 14 mp., notat în C.F.nr.65273 Petroşani, nr.cadastral 65273, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 358 mp., notat în C.F.nr.65272 Petroşani, nr.cadastral 65272, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D.pentru ,,Construirea unei baterii de 4 garaje” în suprafaţă de 24 mp. fiecare, situate în str. Aviatorilor, zona bl.60 A, 62 B.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. pentru ,,Construire baterie de garaje auto sub 3,5 t şi hale industriale pentru depozitare încălţăminte” în str. Gociu Nicuşor, zona bl. 23, 23 A, 21 A, 25 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1296/05.03.2008 încheiat cu dl. Brighiu Marius – Virgil.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1245/12.10.2006 încheiat cu soţii Purcaru – Stamin Ion şi Ionica – Nuţa.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1242/18.09.2007 încheiat cu soţii Rebrişoreanu Mircea Traian Ioan şi Angela.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.691/06.06.1997 încheiat cu Peicuţi Petru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.214/02.08.1993 încheiat cu Marica Răzvan Marius.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.953/28.02.2001 încheiat cu dl. Potroca – Medrea Constantin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1660/03.03.2011 încheiat cu d-na Surulescu Lucia – Margareta.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.985/18.12.2002 încheiat cu dl. Gheorghe Marian.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Aviatorilor, Micropiaţă Aeroport.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 33 mp. situată în str. Aviatorilor, Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp. situată în str. Aviatorilor, Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp. situată în str. Aviatorilor, Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. situată în str. Anghel Saligny.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 60 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu, nr.10 A, notat în CF nr.63095 Petroşani, nr. cadastral 63095.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 19 mp. situat în strada Carpaţi, notat în CF nr.65050 Petroşani, nr. cadastral 65050.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 84 mp. situat în strada Aradului, nr.35/2, notat în CF nr.65144 Petroşani, nr. cadastral 65144.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 84 mp. situat în strada Cuza Vodă, nr.7/2, notat în CF nr.65139 Petroşani, nr. cadastral 65139.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
42.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului dr. ing. LUPU CONSTANTIN.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
43.Proiect de hotărâre privind conferirea post – mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani actorului ŞERBAN IONESCU.
Iniţiatori : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Consilier local Mihai Barbu
Consilier local Milu Vladislav

44. Raport privind starea socială, economică şi de mediu a Municipiului Petroşani.

45.Raportul de activitate la 31.12.2017 al S.C. Termoficare SA Petroşani.

46. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2017.

47. Diverse