28 de subiecte în dezbaterea Consiliului județean de astăzi

Nu mai puțin de 28 de puncte figurează pe ordinea de zi a ședinței Consiliului județean din 30 martie 2018. Consilierii județeni vor  lua act de o informare privind activitatea SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2018 și vor avea de adoptat alte 27 de proiecte de hotărâre, după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice de actualizare a suprafeței unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;
 5. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.26/2013 privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții ”MUZEUL SATULUI HUNEDOREAN”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare între entitățile din județul Hunedoara recunoscute UNESCO și Consiliul Județean Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Județului Hunedoara din administrarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui birou de reprezentare zonală a Consiliului județean Hunedoara în Valea Jiului;
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor tehnice a rețelei de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 741 de la km.6+000 la km.7+600;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Muzeul Civilizației Dacice și Romane a serviciilor juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor în justiție;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Universitatea din Petroșani în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public judeţean intitulat „70 de ani de învățământ superior la Petroșani”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea realizării în comun a proiectului de interes public județean ”Jubileu în anul centenarului”;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și Romane pe anul 2018;
 19. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
 20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Hunedoara ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. și încheierea unui contract de colaborare pe o durată de trei ani;
 21. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal în Valea Jiului;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru ”Desființare platformă de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul:”Modernizare Centru de Ingrijire și Asistență Socială nr.1 Păclișa”;
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2017 – 2018;
 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunală ”Tara Hațegului”.