Raport de activitate pe 2017 al Apa Serv și în Consiliul local de la Petroșani

Consilierii locali de la Petroșani au aflat, în cadrul ședinței din 29 martie, direct de la Costel Avram, directorul general al Apa Serv Valea Jiului, car au fost principalele activități ale operatorului regional de apă și canalizare în municipiul Petroșani, în anul 2017.

”În municipiul Petrosani, în decursul anului 2017 Apa Serv Valea Jiului, a furnizat serviciile de apă potabilă, prin facturarea unui număr mediu de 14.214 abonaţi, respectiv unui număr de 26.731 persoane. Cantitatea de apă facturată a fost de 1.243.222 mc apă potabilă şi 1.525.098 mc apă uzată evacuată şi apă meteorică. Ca urmare a atragerii de noi clienţi sau prin reactualizare datorită schimbării proprietarilor au fost încheiate  un număr de 505 de contracte pentru persoane fizice si un număr de 44 contracte pentru persoane juridice”, a spus, în prezentarea sa, Costel Avram.

Acesta a explicat că, în activitatea sa curentă, s-a bucurat de sprijin din partea autorităților publice locale de la Petroșani, menționând în mod expres relația considerată drept excelentă cu primarul localității, Tiberiu Iacob Ridzi.

Grație acestui parteneriat, în anul 2017 au fost posibile și o serie de investiții în extinderea rețelelor de apă și canalizare din municipiul Petroșani. În prezent, asigurarea alimentării cu apă a municipiului Petroşani se face prin 40 km conducte aducţiune, 116 km reţele de distribuţie şi 38 km conducte de branşament. Pentru întreţinerea şi repararea acestora s-au executat un număr de 563 lucrări totalizând o valoare de 396 mii lei. Similar, serviciul de preluare şi transport al apelor uzate se realizează print-un sistem de conducte totalizând 83 km, descărcarea făcân­du-se în staţia de epurare Dănuţoni. Intervenţiile pentru întreţinerea şi repararea com­po­nen­te­lor sistemului de canalizare din acest oraş au fost în număr de 434 însemnând 213 mii lei. ”Menţionăm că s-a putut asigura populaţiei municipiului Petroşani cantitatea de apă potabilă  la parametrii calitativi superiori fără oprire. În perioada opririi staţiilor de tratare şi a lucrului cu reactivi s-a intensificat monitorizarea parametrilor de calitate a apei potabile (apă brută, apă decantată şi apă reţea) prin metode şi mijloace specifice activităţii din cadrul staţiilor de tratare apă”, a spus Costel Avram.

Directorul ASVJ a precizat totodată că, la finele anului 2017, valoarea creanţelor  pe care APA SERV VALEA JIULUI le are de recuperat din Municipiul Petrosani la data de 31 decembrie 2017 este de 3.135.234 lei, după următoarea structură:

 • agenți economici: 404.759 lei (12,91%);
 • populație: 1.813.535 lei (57,84%);
 • asociații de proprietari: 917.121 lei (29,25%).

Activităţi desfăşurate pentru recuperarea debitelor restante:

 • 411 somaţii pentru debite restante
 • 95 de angajamente de plata pentru eşalonarea debitelor a căror valoare totală este de 213.408 lei
 • Au fost calculate 53 de prejudicii pentru abonații care au fost depistați branșați ilegal la rețeaua de apă potabilă
 • 1216 abonaţi pe ordinele de debranşare în sumă totala de 008 lei.
 • 121 lei sumă recuperată din ordinele de debranşare emise
 • 82 abonaţi debranşaţi
 • 182 convocatoare pentru conciliere
 • 153 dosare înaintate Serviciului Juridic în vederea acționării în judecată
 • 102 cereri de executare silită în urma sentinţelor judecătoreşti
 • 51 plângeri penale pentru branşare ilegală

În ceea ce privește activitățile preconicate pentru anul acesta, directorul general al Apa Serv i-a invormat pe acționarii din Petroșani că, din fondurile europene contractate în etapa de programare 2014-2020 pentru municipiul Petroșani sunt prevăzute următoarele investiţii, cu o valoare totală de  58.632.137  lei:

 • Reabilitare reţele apă – 18,4 km;
 • Reabilitare canalizare – 11,1 km;
 • Construirea a doua statii de pompare a apelor uzate SP1 si SP2, Petrosani Nord;
 • Procurare si montare apometre.

Acesta li se adaugă și alte investiţii şi reparaţii finanţate din fonduri proprii, în valoare de 584.105 lei, din care:

 • Lucrări de Investitii: 14.105 lei
 1. Extindere rețea apă potabilă 40 m – str. Dărăneşti Petroşani

Valoare = 4.490 lei

 1. Extindere rețea apă potabilă 340 m – str. Slătinioara Petroşani

Valoare = 9.615 lei

 • Lucrări de reparații: 570.000 lei

”Apa Serv se angajează în viitor să aplice termenii și condițiile delegării gestiunii serviciilor în Valea Jiului respectând echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor  de apă/canal și principiile de bază ale continuității, a adaptabilității și egalității de tratament al Utilizatorilor acestor servicii în Valea Jiului”, a mai spus Costel Avram în prezentarea făcută consilierilor locali de la Petroșani.