Universitatea din Petroșani, un ”munte” de educație și cultură pe firmamentul Văii Jiului

Unii ar spune că e încă iarnă târzie în toată Valea Jiului. Cert este că e primăvară totală în inima profesorului universitar, Dr.Ing.habil Radu Sorin Mihai, rector al Universităţii din Petroşani.

Un echilibru perfect ca un echinocţiu dintre tot ceea ce a fost şi dintre tot ce urmează. O tensiune plăcută, dublată de o trăire superioară de către întregul colectiv didactic, măsurate pe viu, pe cordul perfect sănătos al actualului rector, produs 100 % al lăcaşului de cultură pe care îl onorează prin înaltul titlu pe care îl deţine.

1948 – 2018. 70 de ani de existenţă pe firmamentul învăţământului superior românesc cu specific de unicat în pregătirea viitorilor specialişti. În minerit şi nu numai. Evenimentul care se apropie, unul aniversar seamăna cu un automobil de epocă ce urmează să se oprească la semnalizarea unui agent de circulaţie, venit din viitor. În ziua de 10 mai 2018, la ora 10.

M-am aflat pentru câteva zeci de minute în biroul mare al domnului rector în care încap deopotrivă toate hainele trecutului, ale viitorului şi ale prezentului. Purtate de mii şi mii de studenţi, şi imbricate, din alergare, ca la o ştafetă, de alte mii şi mii de studenţi. Tradiţia acestei şcoli nu se va pierde.

Prezentarea evenimentului o face pe scurt domnul rector, pentru publicul larg atât de familiarizat cu numele universităţii din Petroşani.

“Sărbătorim în data de 10 mai, anul acesta, 70 de ani de existenţă a universităţii înfiinţată la Petroşani, în anul 1948, o veriga importantă a învăţământului univesitar românesc. Mă numesc unul dintre miile şi miile de studenţi şi de absolvenţi ai acestui prestigios lăcaş de instrucţie şi de educaţie, care a pregătit pentru viaţă şi pentru economia României şi nu numai, o serie de specialişti ce s-au remarcat atât în ţară cât şi peste hotare. Sunt invitaţi rectori ai mai multor universităţi din ţară, dar şi din străinătate precum şi foşti rectori şi foşti profesori ai şcolii noastre. Am transmis invitaţii Preşedenţiei, Guvernului, Academiei, autorităţilor judeţene şi locale, conducătorilor unor mari firme din ţară şi din judeţ, cu care avem colaborări fructuoase şi permanente. Este un bun prilej pentru toţi colegii noştri din ţară şi din străinătate, de a cunoaşte în profunzime întreaga activitate ştiinţifică, depusă din prima zi de la înfiinţare a universităţii, dar şi proiectele noastre de dezvoltare prin implementarea unor noi specializări, menite să contribuie la acoperirea necesarului de specialişti faţă de care societatea românească nu va putea progresa. Din străinătate ne-au răspuns pozitiv rectori din universităţile din Polonia, Ungaria, Germania, Austria care vor lua contact direct cu trecutul dar mai ales cu viitorul univesităţii noastre. Dimensiunile activităţii universitare sunt date şi de numărul foarte important al studenţilor care s-au pregătit aici, venind din peste 20 de ţări din cele 5 continente. Vor fi acordate diplome, insigne şi alte însemne cadrelor didactice care au slujit şi slujesc încă aici, invitaţilor prezenţi ca semn de recunoştinţă pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale în domeniul ştiinţei. Le mulţumesc şi cu acest prilej tuturor celor care ne-au spijinit în organizarea acestui deosebit eveniment, începând cu Consiliul judeţean Hunedoara, I.N.S.E.M.E.X. Petroşani, Gerom S.A., altor entităţi economice din judeţ şi din Valea Jiului. Dorim să atragem studenţi din ţările Africii, Americii Latine, Asiei, iar în cadrul programului ERASMUS plus trimitem anual 80 de studenţi şi cadre universitare în U.E. şi spre mari firme europene. Avem o deschidere permanentă, pentru o colaborare universitarp cu universităţi din China, Rusia, Ucraina, Kazahstan, Georgia, Serbia, Belarus, pentru că ştiinţa nu are bariere “, a încheiat, deosebit de optimist,  dl.rector-prof.Radu Sorin Mihai.

După Muntele Parâng, Universitatea Petroşani este al doilea munte, unul de cultura, tot atât de înalt şi tot  atât de aproape de cer.

10 MAI 2018 Ziua Universităţii, Ziua unui regat.

DOREL NEAMŢU