Scrisoarea anuală către cetățeni a primarului municipiului Petroșani

Stimaţi cetăţeni,

Este momentul de analiză a obiectivelor pe care le-am îndeplinit împreună cu echipa Primăriei municipiului Petroşani, dar şi un moment în care stabilim premisele necesare pentru atingerea celor noi.

Doresc să încep prin a mulţumi şi pe această cale tuturor celor care şi-au adus aportul, prin impozitele plătite bugetului local în anul 2017, la bunul mers al administraţiei municipiului.

Investiţii în cadrul administrării domeniului public şi privat

 • S-au finalizat lucrările prin turnare covor asfaltic în proporţie de 90% la obiectivul de investiții Reabilitare Centura (DN 66) – tronsonul situat între sensul giratoriu Avion şi sensul giratoriu Biserica Catolică;
 • S-au finalizat lucrările prin turnare covor asfaltic, trotuare aferente şi rigole pentru ape pluviale la obiectivele de investiții din Cartierul Colonie, după cum urmează:

strada Griviţa Roşie – în proporţie de 80%;

strada Radu Sapcă – în proporţie de 90%;

strada Micu Klein – în proporţie de 80%;

strada Gheorghe Doja – în proporţie de 15%;

 • S-au finalizat lucrările de reabilitare a obiectivului de investiții Corp Grădiniţă din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 2 – Cartier Colonie;
 • S-a realizat obiectivul de investiții Alimentare cu gaze naturale și construcție stație de reglare de sector pentru Cartierul Colonie din municipiul Petroşani;
 • S-au finalizat lucrările la Cinematograful Victoria;
 • S-a finalizat lucrarea ,,Construire zid de sprijin și acces str. Măgurii din municipiul Petroşani” în urma inundatiilor;
 • S-au reparat cu mixtură asfaltică zone afectate de inundaţii pe străzile Eroilor, Independenței (acces seră), Saturn;
 • S-au efectuat lucrări de întreținere și reparații străzi și trotuare prin covor asfaltic în municipiul Petroșani (trotuarul de la sensul giratoriu – Avion până la complexul Parâng, trotuarul aferent străzii Avram Iancu, de la intersecția cu str. Ion Creangă până la intersecția cu str. Aleea Florilor pe partea dreaptă, legătura dintre str. Aviatorilor și DN 66 în zona stațiilor PECO, str. Muncii și Ștefan cel Mare – parțial;
 • S-au efectuat lucrări de plombare cu mixtură asfaltică pe DN 66 și pe străzile Cuza Vodă, Maleia, Păcii, George Enescu, Lunca, 13 Septembrie, Liliacului, Carpați, Aleea Florilor, Aleea Poporului, Crângului, Dealului, Cărbunelui, Funicularului;
 • S-au efectuat lucrări de reparații la acoperișul de la hala din Piața centrală;
 • S-au montat 847 buc. indicatoare cu denumirea blocurilor din municipiul Petroşani;
 • S-au montat console cu proiectoare şi semnalizare pentru 9 treceri pietoni (7 amplasate pe DN 66 şi 2 amplasate pe b-dul 1 Decembrie 1918) şi totodată s-au întreținut şi s-au completat indicatoarele de semnalizare rutieră;
 • S-au montat mai multe complexe de jocuri pentru copii în parcuri din zona străzii Păcii, Parcul Central ,,Carol Schreter” și zona Teatru, s-au executat desene cu tematică educativă în Parcul Central ,,Carol Schreter”;
 • S-au montat 85 de bănci stradale în parcuri, pe trotuare și zone rezidențiale, s-au reparat şi întreţinut locurile de joacă pentru copii şi mobilier stradal;
 • S-a realizat iluminatul festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
 • S-au întreţinut şi s-au amenajat pârtiile de schi, instalaţiile de producere a zăpezii artificiale, s-a asigurat funcţionarea şi întreţinerea celor două telescaune din cadrul domeniului schiabil Parâng;
 • S-au colectat peste 10.000 tone de deşeuri menajere, peste 800 tone deşeuri din demolări şi peste 400 kg deşeuri electronice şi electrocasnice.

Investiţii din fonduri europene şi guvernamentale

 • S-au semnat contractele de servicii de publicitate și de supervizare a investiției pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică din municipiul Petroșani” finanțat din fonduri europene ● S-a depus pentru finanțare prin fonduri europene proiectul „Creșterea eficienţei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani”, pentru 5 blocuri cu regim de înălțime P+8 şi P+10 ● S-a depus cererea de finanţare pe fonduri europene pentru proiectul ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii în municipiul Petroşani” ● S-au pregatit alte trei proiecte privind „Creșterea eficienţei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” la 10 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+2, P+3, P+4 pentru a fi depuse pentru finanţare prin fonduri europene ● S-a semnat contractul pentru continuarea lucrărilor la grădiniţa de la Şcoala Gimnazială ,,I. G. Duca”.

Fonduri pentru modernizarea sistemului de învăţământ local

 • S-au racordat la reţeaua de gaz următoarele instituţii de învăţământ: Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva”, Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva” , Școala Gimnazială nr. 2
 • S-a reabilitat termic Grădinița nr. 2 PN Corp B şi Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva”, Cantina Socială, Punct de colectare deșeuri.

Fonduri pentru cultură, culte, sport

 • S-au derulat constant diferite evenimente cultural-artistice şi sportive pentru comunitatea locală şi pentru turiştii care vizitează această zonă ● S-au organizat Zilele Municipiului Petroşani, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Educatorului, Târgul de Produse Tradiţionale, Revelionul Pensionarilor 2017 şi Revelionul 2017 în aer liber ● S-au organizat evenimente dedicate sărbătoririi unor zile cu semnificaţii deosebite: Unirea Principatelor Române, Ziua Eroilor, Ziua Europei şi a Independenţei României, Ziua Minerului, Ziua Naţională a României, Ziua Familiei, Ziua Verde ● S-au acordat 6 titluri de ,,Cetăţean de Onoare” ● S-au premiat 33 cupluri cu mariaj de peste 50 ani și 10 cupluri cu mariaj de peste 60 de ani de căsnicie ● S-au sprijinit organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile de învăţământ, Universitatea din Petroşani în organizarea unor evenimente ● S-au sprijinit cultele, asociaţiile sportive, sociale şi culturale care au solicitat finanțare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 ● S-a acordat o atenţie deosebită promovării şi păstrării tradiţiilor locale.

Fonduri în domeniul social

 • S-au acordat 101 ajutoare de urgenţă, cca. 200 ajutoare sociale și în medie 56 porţii/lună la cantina socială familiilor beneficiare ale venitului minim garantat şi persoanelor fără venituri ● S-au acordat ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri unui număr de 114 beneficiari, cu gaze naturale unui număr de 77 beneficiari, cu energie electrică unui număr de 55 beneficiari, cu energie termică unui număr de 31 beneficiari ● S-au subvenționat, pentru prevenirea marginalizării sociale: plata a 3 mc apă rece/persoană/lună, în medie pentru 63 familii/persoane singure ● S-au plătit în medie 481 asistenţi personali şi însoţitori ai persoanelor cu handicap grav ● S-au acordat în medie 93 de tichete sociale pentru grădiniţă în valoare de 50 lei ● S-au acordat unui număr de 93 persoane singure/familii cu probleme sociale din municipiul Petroșani tichete sociale în valoare de 50 lei/ familie/persoană precum şi 78 stimulente educaţionale ● S-a distribuit un număr de 22876 tichete sociale, în valoare de 10 lei/tichet, persoanelor singure/familiilor cu probleme sociale ● S-au eliberat bilete de transport local pe mijloace de transport în comun în municipiul Petroşani pentru un număr de 929 beneficiari
 • S-au plătit bursele şcolare ● S-au încheiat parteneriate public-privat cu centrele sociale care desfășoară activități de protecție socială, și anume: Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”, Organizaţia Caritas – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu CIMAS Petroşani și Organizaţia Caritas-Asistenţă Socială- Centrul de zi pentru copii şi tineri „Maria Stein” Petroșani, acestea primind cofinanțare din bugetul local.

Gândurile noastre se îndreaptă acum spre ceea ce avem de făcut în anul 2018. Ştiu că va fi un an greu, dar cu toate acestea am convingerea că vom reuşi să continuăm transformarea în bine a oraşului, să continuăm proiectele pe care le-am început, dar şi să demarăm altele noi.

Pentru toate acestea, vă invit să rămâneţi aceiaşi parteneri de nădejde, ai mei şi ai administraţiei locale, inclusiv prin achitarea la timp a taxelor şi impozitelor locale.

Vă mulţumesc pentru permanentul vostru suport şi interes şi vă asigur că, la rândul meu, voi rămâne acelaşi primar devotat comunităţii noastre.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit respect şi consideraţie,

Primar,

Tiberiu Iacob-Ridzi