Municipiul Lupeni derulează un proiect European prin care oferă măsuri de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, sprijin pentru educație și reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de locuit și servicii medico-sociale locuitorilor cartierelor Viitorului și Tineretului din Lupeni

Municipiul Lupeni este beneficiarul proiectului cu titlul”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman,cod 115093, cu o valoare totală de 26.803.625,25 lei, din care 26.334.205,91 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Proiectul a demarat la 25 ianuarie 2018 și se va finaliza în 24 ianuarie 2021 și se derulează în parteneriat cu Asociația Umanitară Casa de Copii și Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Lupeni și cu EuroJobs SRL și Asociația CROFMPS din Petroșani, în două cartiere din muncipiul Lupeni: Viitorului –zona ”Cioara Albă” și Tineretului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, de care vor beneficia în total un număr de 960 de persoane.

 Rezultatele proiectului cuprind:

servicii de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, prin informare și consiliere profesională (pentru 670 de persoane);

medierea muncii (540 persoane);

mediere directă cu angajatorul (250 persoane);

cursuri de formare profesională (460 persoane);

subvenționarea locului de muncă pentru 220 persoane;

program de ucenicie pentru 10 persoane;

certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal – 40 persoane;

antreprenoriat – 60 de persoane vor beneficia de informare și consiliere antreprenorială,

– cursuri de competențe antreprenoriale pentru 30 persoane;

– microgranturi pentru înființarea propriilor afaceri pentru 10 persoane;

– 150 copii și tot atâția adulți pot participa la servicii educaționale și de consiliere;

– 768 de persoane pot beneficia de servicii medico-sociale, de consiliere psihologică, planning familial, intervenții ușoare, acompaniere, înscriere medic de familie.

Pentru a beneficia de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, familiile din cartierele Viitorului și Tineretului trebuie să completeze fișa de grup țintă și să își dea consimțământul în scris pentru participarea la activitățile proiectului.

Se va înființa Centrul Comunitar Integrat destinat comunității marginalizate – pus la dispoziția întregii Comunități, se vor imbunătăți condițiile de locuit – prin reabilitarea a 39 de locuinte și cel putin 80 de persoane vor primi servicii de informare și consultanță juridică. Tot în cadrul proiectului, în vederea combaterii discriminării și excluziunii sociale, se vor organiza 16 ateliere de lucru la care pot participa toate cele 960 de persoane incluse in proiect.

Primaria Lupeni pune la dispoziție un spațiu în care toți cei care doresc să participe la activitățile desfășurate în cadrul proiectului BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea” se pot înscrie la una dintre măsurile de sprijin puse la dispoziție prin proiect.

La sfârșitul lunii aprilie se va deschide un curs de formare profesională, pentru Lucrător în
structură pentru construcții
, urmând ca la începutul lunii mai să se deschidă un al doilea curs de calificare pentru Lucrător în morărit și panificație. Participanții la curs vor beneficia de o subvenție de maxim 5 lei/oră, cu condiția ca fiecare cursant să participe la întregul program de formare profesională.

Beneficiar: Municipiul Lupeni

Date de contact: tel.: 0254560725, interior 208

e-mail: achiziții1.plm@gmail.com