Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței Consiliului județean Hunedoara

Consiliul județean Hunedoara se întunește astăzi, 27 aprilie 2018 , de la ora 11.00, în Sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr. 28, județul Hunedoara, în ședința ordinară a lunii aprilie, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de EXCELENȚĂ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2017;
4. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2018;
5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2018;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu“ Hunedoara – Deva, pe anul 2018;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Orăștie;
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
10. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Rădoane Alin Cătălin și validarea domnului Lazăr Ioan;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul amonte Baraj Gura Apelor de la km.33+290;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani GREEN LINE Valea Jiului”;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, modificarea programului de investiții anexă la buget, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe anul 2018.