1,9 milioane de lei pentru cultele religioase, de la Consiliul județean Hunedoara

Nu mai puțin de 1.900.000 de lei din bugetul Consiliului județean Hunedoara au fost repartizați pentru sprijinirea bisericilor și cultelor religioase din județul nostru, aceasta fiind cea mai mare sumă alocată în baza solicitărilor de proiecte pe Legea 350/2005 depuse de persoanele fizice autorizate/atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda  finanţări  nerambursabile  din  fonduri  publice.

Proiectul, deși nu a primit și votul Opoziției politice din Consiliul județean, a fost adoptat în ședința de vineri, 27 aprilie 2018, prin vtul majoritar a 17 consilieri județeni.

Cei 1,9 milioane de lei alocați bisericilor și cultelor religioase din județul Hunedoara, vor avea următoarea destinație:

Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Împărați” Hunedoara III 30.000
Parohia Ortodoxă Română Petrila – Lonea 25.000
Parohia Bisericii Romane Unite cu Roma (Greco-Catolic) Turdaș 4.000
Parohia Ortodoxă Română Călan 15.000
Parohia Ortodoxă Română Popești 10.000
Parohia Ortodoxă Română Chișcădaga 20.000
Parohia Ortodoxă Română Sarmizegetusa 5.000
Parohia Ortodoxă Română Lunca Devei 8.000
Parohia Ortodoxă Română Mânerău 15.000
Parohia Ortodoxă „Sfântul Spiridon” Hunedoara VII 20.000
Parohia Ortodoxă Română Bucureșci 7.000
Parohia Ortodoxă Română Luncoiu de jos 10.000
Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Măgureni 55.000
Parohia Romano-Catolică Săcărâmb 10.000
Parohia Ortodoxă Română „Sfântu Pantelimon” Deva 40.000
Parohia Ortodoxă Română Certeju de Sus 20.000
 Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului” Simeria 60.000
Parohia Ortodoxă Română Vulcan – Centru Vechi 50.000
Parohia Ortodoxă Română Șerel 10.000
Parohia Ortodoxă Română Josani 5.000
Biserică Creștină Baptistă Densuș 3.000
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan de la Prislop” Hațeg IV 40.000
Parohia Ortodoxă Română Aninoasa 15.000
Parohia Ortodoxă Română Bănița 10.000
Parohia Ortodoxă Română Săulești 10.000
Parohia Ortodoxă Română Petrila – Poeni 25.000
Parohia Ortodoxă Română Orăștioara de Jos 20.000
Parohia Reformată Petroșani 2.000
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Orăștie 70.000
Parohia Ortodoxă Română Zlaști 10.000
Parohia Ortodoxă Română Șoimuș 30.000
Parohia Ortodoxă Română Iscroni 3.000
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Ilie Tesviteanul” Deva VII 60.000
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Ap.Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan” Deva VIII 50.000
Parohia Ortodoxă Română Țebea 50.000
Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn 5.000
Protopopiatul Ortodox Român Deva 50.000
Parohia Ortodoxă Română Buceș-Sat 5.000
Parohia Ortodoxă Română Tîmpa 15.000
Parohia Ortodoxă Română Simeria-Biscaria 30.000
Parohia Ortodoxă Română Dupăpiatră 5.000
Parohia Ortodoxă Română Bacea 20.000
Parohia Ortodoxă Română Sînpetru 8.000
Biserica Creștină Baptistă Betleem Hunedoara 3.000
Parohia Ortodoxă Română Sântămăria Orlea 8.000
Parohia Ortodoxă Română Luncoiu de Sus 5.000
Biserica Romană Unită cu Roma (Greco-Catolică) Petroșani 9.000
Parohia Ortodoxă Română Curechiu 10.000
Parohia Ortodoxă Română Baia de Criș 10.000
Parohia Ortodoxă Română Baru 5.000
Parohia Ortodoxă Română Vălișoara 5.000
Parohia Ortodoxă Română Brănișca 10.000
Parohia Ortodoxă Română Gînțaga 15.000
Parohia Romano-Catolică Petroșani 3.000
Parohia Romano-Catolică Aninoasa 3.000
Parohia Ortodoxă Română Mintia 10.000
Parohia Ortodoxă Română Sălașu de Sus 25.000
Parohia Ortodoxă Română Vălioara 10.000
Parohia Ortodoxă Română Zam 5.000
Parohia Ortodoxă Română Slivașu de Jos 10.000
Parohia Ortodoxă Română Rădulești 10.000
Parohia Ortodoxă Română Cerbăl 15.000
Biserica Penticostală „Filadelfia” Cinciș-Cerna 5.000
Parohia Reformată Simeria 3.000
Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Sf.Ioan Botezătorul „Hațeg III 20.000
Parohia Ortodoxă Română Gelmar 3.000
Parohia Greco-Catolică Geoagiu 3.000
Parohia Ortodoxă Română Brad III 20.000
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Mitropolit Andrei Saguna si Sf.Ghelasie de la Râmeț”  Simeria 50.000
Parohia Ortodoxă Română Totești 10.000
Parohia Ortodoxă Română Vorța 5.000
Parohia Reformată Hațeg 3.000
Parohia Ortodoxă Română Deva V 80.000
Biserica Romană Unită cu Roma (Greco-Catolică) Vulcan 3.000
Parohia Ortodoxă Română Turdaș 5.000
Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Mina” – Deva 5.000
Parohia Ortodoxă Română Deva VI „Adormirea Maicii Domnului” 150.000
Parohia Ortodoxă Română Lunca Moților 10.000
Parohia Ortodoxă Română Rau de Mori 20.000
Parohia Ortodoxă Românâ Crișan 10.000
Parohia Ortodoxă Română Basarabasa 5.000
Parohia Ortodoxă Română Răchitova 5.000
Parohia Ortodoxă Română Cîrnești 5.000
Parohia Ortodoxă Română Vulcez 10.000
Parohia Ortodoxă Română Băcia 5.000
Parohia Romano- Catolică Vulcan 3.000
Parohia Ortodoxă Română Dumbrava 10.000
Parohia Ortodoxă Română Homorod 3.000
Parohia Ortodoxă Română Câmpuri Surduc 20.000
Parohia Ortodoxă Română Balșa 5.000
Parohia Unitariană Deva 3.000
Parohia Ortodoxă Română Paroșeni 10.000
Parohia Reformată Băcia 7.000
Parohia Ortodoxă Română Băița 10.000
Episcopia Romana Unită cu Roma Greco-Catolică de Lugoj 5.000
Protopopiatul Ortodox Român Brad 2.000
Biserica Reformată Răcăștie 5.000
Parohia Romana Unită cu Roma Greco-Catolică Tuștea 3.000
Parohia Ortodoxă Română Lăpugiu de Jos 5.000
Parohia Ortodoxă Română Bârsău 20.000
Biserica Ortodoxă Română Simeria Veche 10.000
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul” Petroșani 85.000
Parohia Ortodoxă Română Clopotiva 10.000
Parohia Ortodoxă Română Hărțăgani 4.000
Parohia Ortodoxă Română Cărmăzănești 5.000
Parohia Ortodoxă Română Birtin 5.000
Parohia Ortodoxă Română Dealu Mare 15.000
Parohia Ortodoxă Română Ștei 5.000
Parohia Ortodoxă Română Obîrșa 2.000
Parohia Ortodoxă Română Păucinești 5.000
Parohia Ortodoxă Română Visca 8.000
Parohia Ortodoxă Română Glodghilești 10.000
Parohia Ortodoxă Română Deva II 5.000
Parohia Ortodoxă Română Almăș Săliște 5.000
Parohia Ortodoxă Română Petrila Cimpa 10.000
Parohia Romana Unita cu Roma Greco-Catolică Bărbăteni 10.000
Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului și Sfantul Ioan Gură de Aur” Orăștie 20.000
Biserica Reformată Deva 4.000
Parohia Ortodoxă Română Petroșani II 10.000