Directorul AJOFM Hunedoara, Nicolae Fara, despre avantajale contractelor de ucenicie

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie” (Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă).

Ucenic poate fi oricine are cel puțin 16 ani și dorește să învețe muncind și să obțină, la final, o calificare.

Contractul de ucenicie – este un contract individual de muncă de tip particular; este încheiat pe durată determinată; în temeiul acestuia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean și în REVISAL, anterior începerii uceniciei.

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc de muncă cu o durată între 1 an şi 3 ani.

Pentru fiecare contract de ucenicie, angajatorul poate primi lunar câte 1.125 de lei.

Finantarea se acordă pe toată perioada derulării contractului de ucenicie. Uceniculmajor trebuie să primească cel puțin salariul de bază minim brut pentru un program de opt ore pe zi, respectiv de 40 de ore, în medie, pe săptămână.

Fie că ești angajator sau persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, informează-te despre drepturile şi beneficiile prevazute de legislaţia în vigoare privind ucenicia la locul de muncă, intrând în cea mai apropiată unitate locală a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara pentru înregistrare în evidența noastră.

Nicolae Fara

Director Executiv