Universitatea din Petroșani marchează 70 de ani de învățământ universitar în Valea Jiului

Universitatea din Petroșani se pregătește să marcheze, în cursul acestei săptămâni, 70 de ani de la înființare. Rectorul prestigioasei instituții academice de la Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin spune însă că rădăcinile Universității din Petroşani se regăsesc mult mai departe în timp, în decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din 1 octombrie 1864 privind înfiinţarea, la Bucureşti, a Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură, şi, mai apoi, în decretului domnitorului Carol I din 30 octombrie 1867 de creare, în capitala României, a Şcoalei de Poduri, Şosele şi Mine. Dezvoltat, iniţial la Bucureşti, iar după primul război mondial în cadrul celor două Şcoli Politehnice de la Bucureşti şi Timişoara, învăţământul superior tehnic minier capătă în ultimii 70 de ani o extensie apreciabilă, în raport cu provocările societăţii moderne.

”Crearea în anul 1948, la Petroşani, a Institutului Cărbunelui, devenit din anul 1952 Institutul de Mine din Petroşani, aşează, de atunci şi până astăzi, importantul centru minier al Văii Jiului pe harta selectului areopag al învăţământului superior românesc. Trecerea timpului produce, inevitabil, schimbări, lente sau bruşte, radicale sau de nuanță. Astfel că, şi şcoala superioară de la Petroşani, beneficiară a cadrului tehnic şi ştiinţific oferit de complexul industrial al Văii Jiului şi de cei care lucrau aici, dar şi de sprijinul unei părţi a valorosului corp academic din fostul Institut de Mine Bucureşti, care a venit să predea la şcoala din “Dealul Institutului”, a suferit transformări şi s-a adaptat continuu la cerințele vremurilor, pentru a deveni astăzi un simbol peren al Văii Jiului”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

După anul 1990, Institutul de Mine din Petroşani şi-a diversificat oferta educațională în/şi în afara domeniului tehnic. Dezvoltând o ofertă educaţională care ţine seama de cerinţele economiei de piaţă, în prezent Universitatea din Petroşani îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a trei Facultăți: de Mine, de Inginerie Mecanică şi Electrică, de Științe, entităţi care îşi fundamentează recunoaşterea academică națională şi internațională pe efortul comun al lucrului în echipă, pe tradițiile trecutului şi cerințele viitorului. ”Cum este și firesc, Universitatea, prin activitatea sa, dedicată în mod tradiţional conservării, consolidării şi diseminării cunoaşterii, este astăzi chemată tot mai insistent să ofere răspunsuri flexibile la cerințele societăţii şi economiei prin participarea directă la dezvoltarea acestora, astfel ca studenții, masteranzii şi doctoranzii care studiază astăzi la Petroşani, să devină mâine participanți activi pe piața muncii. Misiunea de Universitate internațională este relevată prin cei peste 5000 de absolvenți care lucrează pe toate cele 5 continente, prin participarea la programele europene și internaționale și implicit prin numărul tot mai mare de studenți străini care frecventează specializările în limba română sau engleză, existente la Petroșani”, explică rectorul Radu Sorin.

Aniversarea celor 70 de ani de existență a Universității din Petroșani va fi marcată printr-o festivitate de excelență, la care vor participa personalități publice locale, regionale și naționale, reprezentanți ai mediului academic din întreaga țară și chiar din partea universităților de peste hotare, cu care Universitatea din Petroșani are relații solide de colaborare. ”Avem invitați de prestigiu la evenimentul nostru, oameni care reprezintă personalități de valoare din viața academică, socială, politică, adminstrativă, economică și culturală, atât din țară, cât și de peste hotare, care deja au confirmat prezența lor la sărbătoarea Universității noastre. Suntem onorați de acest lucru și sperăm să ne păstrăm prestigiul acumulat în istoria celor șapte decenii de până acum, și în activitatea noastră viitoare”, a mai precizat prof.niv.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Festivitățile prilejuite de aniversarea Universității din Petroșani vor avea loc joi, 10 mai 2018, de la ora 10,00 în aula Universității.