Aplauze, distincții și cuvinte frumoase la ceremonia aniversară de 70 de ani a Universității din Petroșani

Un eveniment de excepție a marcat astăzi, la Petroșani, debutul celor 70 de ani de existență ai Universității din Petroșani.  Invitați de prestigiu din sfera academică, dar și socială, politică, adminstrativă, economică și culturală, atât din țară, cât și de peste hotare, au ținut să fie prezenți la manifestările festive dedicate împlinirii celor 70 de ani de la înființare, răspunzând astfel invitației lansate de rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin. De altfel, acesta a fost și amfitrion al ceremoniei găzduite în Aula Universității, în prezența ministrului Educației – Valentin Popa, Președintelui Federației Sindicale ”Alma Mater” – Anton Hadăr, președintelui Consiliului județean Hunedoara – Mircea Bobora, prefectului județului Hunedoara – Tiberiu Fabius Kiszely, președintelui Comisiei de Învățământ de la Camera Deputaților – Liviu Pop (fost ministru al Educației), a fostului vicepremier Vasile Dâncu, a parlamentarilor Ioan Toma și Sorin Marica, a primarilor localităților din Valea Jiului, a inspectorului școlar genera al județului Huneodara, a directorilor generali de la CEH Petroșani, INCD-INSEMEX Petroșani și CNL Oltenia, precum și a unor reprezentanți de seamă ai Colegiului Național al Rectorilor, ai mediului academic din România și de la universități din Rusia, Ungaria, Austria, Germania și Polonia. Alături de aceștia, în aula Universității din Petroșani au fost prezente numeroase personalități din Valea Jiului al căror numitor comun este, într-un fel sau altul, instituția academică din Valea Jiului.

Rectorul Universității dn Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Mihai Sorin a prezentat, în alocuțiunea sa, un scurt istoric al acestei prestigioase școli de învățământ superior care, deși aniversează 7 decenii de existență, își are rădăcinile încă din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. ”Universitatea din Petrosani împlineste, în acest an, 70 de ani de la înfiintare. Ea este continuatoare a Institutului de Mine Petroșani, care îsi are sorgintea încă din anul 1864, când, prin Decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a înfiintat în București Școala de Poduri, Mine și Arhitecturã, urmând ca în 1920, prin Decretul Regelui Ferdinand, să se înființeze școlile politehnice de la București și Timișoara, care aveau câte o facultate de mine și metalurgie. Dezvoltarea industriei miniere și rezervele de cărbuni de aici, de la căror primă exploatare în Valea Jiului sărbătorim, anul acesta, 150 de ani, au condus în 1848, prin publicarea în M.O nr 177 din 3 august 1848, a Decretului nr 175 pentru Reforma Învățământului și a Deciziei Ministrului Învățământului Public la înființarea Institutului Cãrbunelui”, a arătat rectorul Sorin Radu.

Invitat de onoare la acest eveniment, ministrul Educației, Valentin Popa a înmânat conducerii Universității din Petroșani placheta și diploma aniversară ”Dimitrie Gusti”, acordată de Ministerul Educației Naționale pentru activitatea educativă și pentru performanțele profesionale înregistrate în cei 70 de ani de la înființarea Universității din Petroșani, evidențiind faptul că aceasta rămâne un pilon al învățământului tehnic superior în domeniul minier, fapt care-o conferă oportuntăți naționale și internaționale pentru anii care vor urma. În plus, ministrul Educației a compus, special pentru acest eveniment, un frumos catren, plin de umor, apreciat la unison de întreaga asistență:

„Dacă sapi mai în adâncuri, ai sã dai de-un lucru cert,

La origini are o scoală, atestată prin Decret.

Lunga sa istorie, din neguri de vreme vine

Fiind continuatoarea… Institutului de Mine

Institut de Capitalã, ce după 80 de ani

Fu mutat, normal aș zice!,  în orasul Petrosani.

Azi îmi pun o întrebare, sper să nu fie vreun bai,

 Oare cine o conduce? Radu, Sorin sau Mihai?”

La rândul său, prefectul județului Hunedoara, Tiberiu Fabius Kiszely a acordat conducerii Universității din Petroșani o plachetă, în semn de profundă recunoaștere adusă generațiilor de cadre didactice și de studenți, care, prin vocație și muncă asiduă, timp de 70 de ani au participat la construirea valorilor învățământului românesc.

Distincții similare au fost oferite Universității din Petroșani, la ceas aniversar, și din partea Colegiului Național al Rectorilor din România, din partea Academiei Oamenilor de Știință din România, dar și din partea universităților partenere din Sankt Petersburg, Freiburg, Viena, sau Miskolc. De o eleganță aparte s-a dovedit placheta cu cristale Swarovski, oferită de rectorul Institutului Tehnic din Chișinău.

La rândul său, rectorul Universității din Petroșani a oferit oaspeților diplome și plachete aniversare, emise de Univesitatea din Petroșani, cu prilejul aniversării celor 70 de ani de existență.

Deosebit de apreciate au fost și discursurile prezentate la evenimentul de astăzi de primarul municipiului Petroșani și de directorul general al INCD-INSEMEX. Primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob Ridzi a evidențiat faptul că Universitatea din Petroșani reprezintă unul dintre cei trei piloni care constituie bogăția Văii Jiului: resursele minerale, resursele naturale și… Universitatea din Petroșani, ca formator al resurselor umane de cea mai înaltă clasă. ”S-au împlinit 70 de ani de când Universitatea din Petroşani a calificat ingineri, economişti şi specialişti în diverse domenii de activitate, iar manifestările de astăzi, dedicate acestui eveniment nu fac altceva decât să ne aducă în prim-plan importanţa unei astfel de instituţii de învăţământ care continuă să modeleze caractere cu care să ne mândrim, atât în ţară cât şi peste hotare”, a mai spus primarul Tiberiu Iacob Ridzi.

La rândul său, directorul general al INCD-INSEMEX, dr. ing. George Artur Găman și-a exprimat convingerea că dacă Universitatea din Petroșani nu ar fi existat, atunci nici INSEMEX nu ar fi existat, având în vedere că, de-a lungul celor 68 de ani de când ființează, INSEMEX s-a ”alimentat” cu profesioniști în domeniul cercetării proveniți în mare majoritate de la Universitatea din Petroșani.

Un moment de o încărcătură emoțională aparte l-a constituit reuniunea pe scena Aulei Univesității a unora dintre remarcabilii conducători ai acestei instituții, de-a lungul timpurilor, de la rectorul Nicolae Iliaș la rectorii Nicolae Dima Dumitru Fodor, Emil Pop și Sorin-Radu – Mihai, aplaudați pe bună dreptate de înteaga asistență. În egală măsură, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin a amintit și de aportul esențial la creșterea valorică a școlii de învățământ superior din Valea Jiului pe care l-au avut toți cei care au condus Universitatea din Petroșani, de la decanul Vasile Poboran la directorii Claudiu Mititelu sau Martin Biro, până la rectorii Ștefan Covaci, Aron Popa, Ilie Constantinescu, Dumitru Fodor, Nicolae Dima, Nicolae Iliaș, Emil Pop, Aron Poantă și, în prezent, Sorin Mihau Radu. În cinstea acestora, dar și în cinstea unui excepțional corp academic de care a avut parte Universitatea din Petrolani în toți acești 70 de ani de existență, în finalul acestui prim eveniment din seria celor care vor marca, de-a lungul întregii luni mai sărbătoarea aniversară a Universității din Petroșani, a fost intonat emoționantul imn academic ”Gaudeamus igitur !”

Să mai adăugăm la toate acestea, pentru a avea un tablou (aproape) complet asupra evenimentul marcat astăzi la ”școala din Deal” că, din anul 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit peste 40.000 de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni sau institutori, deveniți ntre timp, în mare pare personalități în diverse domenii de activitate, dar mai ales în domeniul ingineriei. În prezent, în această Universitate se pregătesc peste 3200 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 140 de cadre didactice. În aceași timp, pregătirea doctorală este asigurată de 30 de conducători științifici, personalități recunoscute în țară și pe plan mondial.

Acestea fiind zise, nu ne mai rămâne altceva de spus la adresa prestigioasei Universități din Petroșani decât: Vivat ! Crescat ! Floreat !