Absorbția fondurilor europene prin proiecte pe POR continuă la Petrila

În cursul zilei de marți, 22 mai 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și Primăria orașului Petrila au semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Regenerarea spațiului public urban al orașului Petrila – Parc Petrila”.

Proiectul primește finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014–2020, axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – și prioritatea de investiții 5.2 – ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Semnatarii contractului de finanțare au fost: primarul orașului Petrila, Vasile Jurca și Silviu Adămuț, director direcția implementare POR, valoarea totală a acestui proiect ajungând la aproximativ 6.000.000 de lei, absorbția din fondurile europene și de la bugetul național fiind de 98% din valoarea totală a finanțării acordate.

”Ieri am semnat la ADR Vest Timișoara, în prezența domnului Silviu Adămuț, director direcția implementare POR și a doamnei Silvia Stepănescu, șef birou Help-desk ADR Vest, contractul de finanțare pentru un nou proiect finanțat din fonduri europene, proiect pe care l-am depus în anul 2016 pe Programul Operațional Regional 2014-2020. Obiectul acestui contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului ”Regenerarea spațiului public urban al orașului Petrila – Parc Petrila” și are o valoare totală de 5.938.064. Urmează alte proiecte pentru reabilitare spital, reabilitare școli, reabilitare blocuri. Împreună continuăm absorbția fondurilor europene în interesul orașului Petrila!”, spune primarul Vasile Jurca.

Proiectele pe fondurile europene trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare incluse în Planul Regional de Dezvoltare 2014-2020 iar orașul Petrila acordă cea mai mare atenție absorbției acestor fonduri. La începutul acestui an, de la Comisia Europeană, România a primit invitația de a participa la o platformă privind sprijinirea regiunilor carbonifere în tranziție. Valea Jiului este regiunea din România care va fi parte a acestei platforme.