Decizii importante pentru cetățeni luate de Consiliul local Vulcan

Consiliul local al municipiului Vulcan s-a reunit astăzi pentru dezbaterea unor proiecte de hotărâre privind activitatea administrației publice locale. Proiectele de hotărâri promovate la ședința ordinară de astăzi, au fost inițiate, în majoritate, de primarul municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile.

Un punct distinct de pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activități cultural- artistice și sportive ale Nedeii Vulcănene – ediția 46, proiect inițiat de membrii Comisiei de Cultură: Barbu Pompiliu, Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile, Dragu Constantin Petrică, Bărbiță Eugenia.

Toate proiectele au fost aprobate de reprezentanții legislativului.

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017.

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Vulcan , în suprafață de 1580 mp , situat în Pasul Vulcan, în vederea amenajării unui parc ”Pump Track”.

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Local Vulcan în calitate de partener al Fundației ” Noi orizonturi” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea turismului activ în Valea Jiului ”

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, b-dul Mihai Viteazu (târgul săptămânal).

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2017, privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Vulcan, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999.

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea obiectivului de investiții ”Școala 24 Săli de clasă”-investiție în curs- , în proprietatea municipiului Vulcan.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan .
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru investiția ” Documentatie tehnico-economică pentru închidere ecologică a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Vulcan’’

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 /2010 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în municipiul Vulcan
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor şi activităţilor din cadrul manifestării cultural – artistice şi sportive „Nedeia Vulcăneană” ediţia 46 .