Finanțări pentru înființarea unor stâne montane, printr-un proiect susținut și de senatorul Cristian Resmeriță

Una dintre cele mai importante activități care pot conduce la dezvoltarea, pe noi coordonate economice, a regiunii Văii Jiului, o constituie și exploatarea resurselor naturale ale zonei prin susțnerea crescătorilor de animale. Dincolo de sprijinul primit de aceștia în prezent, prin schemele de ajutor european disponibile prin APIA, un grup de senatori și deputați din care face parte și senatorul PSD de Valea Jiului, Cristian Resmeriță au înaintat în Parlament un proiect legislativ prin care se propune finanțarea construirii unui număr de 135 de stâne montane moderne.

În acest scop, inițiatorii proiectului propun alocarea sumei de 7 milioane de euro prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Durabile.

„Se va  institui o schemă de finanţare prin care beneficiarii programului vor primi până la 40% din valoarea investiţiei în vederea realizării stânelor montane şi trebuie să precizăm că intensitatea sprijinului poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale din costurile standard, fără a depăşi 90 de puncte procentuale din valoarea investiţiei. Fondurile vor fi direcţionate către tinerii fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în program. Investiţiile se fac în special în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, cum ar fi şi Valea Jiului şi pentu cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii 566/2004. Sprijinul financiar se acordă o singură dată şi pentru un singur obiectiv dezvoltat prin acest program. Aceiaşi lege precizează că, stânele montane realizate de beneficiarii privaţi,  vor fi puse la dispoziţie şi altor producători sau crescători de animale care desfăşoară activităţi agricole în principalele bazine tradiţionale ale judeţului, în mod transparent, pe bază de contracte de prestări – servicii”, a declarat senatorul Cristian Resmeriţă, unul dintre inițiatorii acestui proiect.

Prin implementarea acestui program se urmăreşte păstrarea tradiţiilor milenare a poporului român prin păstorit şi transhumanţă, existenţa unui efectiv important de ovine în Carpaţii României, necesitatea introducerii pe piaţă a produselor derivate din lapte de oaie, cu menţiunea de calitate facultativă „produs montan”, obţinute în condiţii de igienă în stâne montane moderne, nevoia creării de spaţii moderne de locuit şi procesare pentru personalul angajat în stânele moderne nou înfiinţate, având în vedere  situaţia precară şi lipsa dotărilor la stânele existente, nevoia de încurajare a tinerei generaţii de a se implica în păstoritul montan, necesitatatea creării de noi locuri de muncă pentru locuitorii din zona montană, în ocupaţiile de baci montan şi cioban montan, necesitatea creşterii efectivului de ovine din rase performante şi ameliorarea raselor autohtone.

Conform datelor statistice, la finele anului 2016 în zona montană erau 653.069 bovine, 2.753.399 ovine şi 255.572 de caprine,  iar păstoritul reprezintă un sistem de exploatare durabil al pajiştilor montane cu ajutorul animalelor.