Primăria municipiului Vulcan angajează un electrician

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 09-12.07.2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Muncitor calificat (electrician), tr. IV – Compartiment de Întreţinere Domeniu Public şi Privat – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală (absolvent 8 clase)
  • calificare în meseria de electrician

Concursul se organizează astfel:

Proba practică: 09 iulie 2018  – orele 1100 la sediul instituţiei.

Interviul:          12 iulie 2018 – orele 1100 la sediul instituţiei.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 29.06.2018, orele 1300.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.