Ședință de Consiliu local cu 46 de proiecte în dezbatere, pe 26 iunie, la Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani a fost convocat în ședință, în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,de către primarul Tiberiu Iacob Ridzi. Ședința va avea loc în data de 26 iunie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15.

Potrivit primarului Tiberiu Iacob Ridzi, pe ordinea de zi figurează proiecte de hotărâre ce vizează rectificarea bugetului local și a insituțiilor publice finanțate de la bugetul local, aprobarea unor proiecte de investiții, susținerea unor programe culturale și sociale, precum și aprobarea prelungirii unor contacte de concesiune publică.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului local din 26 iunie 2018 este următoarea:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare drum comunal DC 66A: Petroșani-Dâlja Mică- Dâlja Mare, L= 5245 m, municipiul Petroșani, jud. Hunedoara” după încheierea contractelor de achiziție publică.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Produs de Cluj la organizarea evenimentului
,,Târg produs de Cluj”, în perioada 13-15 iulie 2018
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 600 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Slătinioara, bloc 14, ap.8.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind reglementarea funcţionării Târgului săptămânal de produse industriale noi şi second – hand din incinta stadionului Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar
din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. prin I.P.J. Hunedoara în domeniul public al Municipiului Petroşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ca bun public de interes local, a imobilului situat în Petroşani, str. Timişoarei, nr.5, precum şi a terenului aferent acestuia
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a parcelei de teren în suprafaţă de 130 mp. situată în Masivul Parâng, zona C, parcela C2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1541/15.02.2010, încheiat cu dl. Popescu Paul.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1341/07.07.2008, încheiat cu d-na Colţatu Alexandra.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1503/07.09.2009, încheiat cu d-na Arbagic Lucia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2093/31.07.2014, încheiat cu dl. Dioane Gheorghe.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1603/10.09.2010, încheiat cu dl. Truţă Adrian.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1605/13.09.2010, încheiat cu dl. Siklodi Toma.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.250/10.08.1993, încheiat cu dl. Szoke Ştefan – Gavril.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1989/21.10.2013, încheiat cu dl. Işa Iosif.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2171/06.03.2015, încheiat cu d-na Vlad Ana – Doina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1551/12.03.2010, încheiat cu dl. Lojadi Vilhelm.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1286/20.02.2008, încheiat cu dl. Palada Dumitru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2551/25.05.2018, încheiat cu dl.Niţă Aurel şi d-na Niţă Lerida Izabela.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1570/26.04.2010, încheiat cu dl.Iovan Alexandru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1278/25.01.2008, încheiat cu d-na Şerban Elena.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2530/19.02.2018, încheiat cu d-na Chira Matild-Maria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.187/02.08.1993, încheiat cu dl.Negruţ Clement şi d-na Negruţ Maria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.254/10.08.1993, încheiat cu dl.Ţipţer Macarie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.275/10.08.1993, încheiat cu dl.Dan Visalon.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1416/05.02.2009, încheiat cu SC Super Trans Com SRL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2184/16.07.2015, încheiat cu SC Super Trans Com SRL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1323/20.05.2008 şi nr.2458/04.07.2017, încheiat cu d-na Guţă ( fostă Poteraş) Elena.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.207/02.08.1993, încheiat cu dl. Popescu Valentin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.201/02.08.1993, încheiat cu dl. Prip Pompiliu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.409/288/30.06.2005, încheiat cu dl. Botaş Valer.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.185/02.08.1993, încheiat cu d-na Her Aurica.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.217/02.08.1993, încheiat cu dl. Botoroagă Ionel.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2217/11.12.2015, încheiat cu d-na Tanko Oana.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.164/11.07.2013, încheiat cu dl. Rădoi Petru-Crăciun.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 203 mp. situat în strada Constantin Brâncuşi, notat în CF nr.65305 Petroşani, nr. cadastral 65305.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 236 mp. situat în strada Cuza Vodă, nr.50/2, notat în CF nr.65112 Petroşani, nr. cadastral 65112.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 304 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.2/1, notat în CF nr.64990 Petroşani, nr. cadastral 64990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81 mp. situat în strada Progresului, nr.5/6, notat în CF nr.65177 Petroşani, nr. cadastral 65177.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

45.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

46 Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani
Iniţiatori : consilieri locali: Iliaş Nicolae, Dorina Niţă,
Lavinia Grigoriu, Marius Rad

47 Proiect de hotărâre privind constituirea ,,Comisiei pentru Parâng”.
Iniţiator : Consilier local
Viorel Pascu

48. Diverse