Problemele municipiilor din România au fost analizate la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România

Primarii municipiilor Lupeni și Petroșani, Lucian Resmeriță și Tiberiu Iacob Ridzi au fost prezenți, la finalul săptămânii trecute la Constanța, unde au participat la lucrările Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România.

Potrivit primarului Tiberiu Iacob Ridzi, discuțiile au vizat îmbunătățirea cadrului legislativ care reglementează activitatea administrațiilor municipale. La discuții au participat Eugen Teodorovici – ministrul Finanțelor, George Ivașcu – ministrul Culturii și Identității Naționale, Mihai Busuioc – președintele Curții de Conturi a României, Tatiana Proskuryakova – Banca Mondială, manager de țară România și Ungaria şi Bogdan Pușcaș – președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

La rândul său primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță a precizat că, în cadrul acestei sesiuni de lucru a A.M.R. Au fost analizate Codul Administrativ, Legea Curții de Conturi, Legea achizițiilor publice, Legile nr. 10 și 50 privind lucrările de construcții.

Adunarea Generală s-a finalizat cu o sesiune de dezbatere în cadrul cărora reprezentanții autorităților publice locale și centrale au convenit asupra domeniilor de intervenție prioritară în următoare perioadă:

1.  Procesul de descentralizare, în special în domeniile sport și tineret, educație și cultură;
2. Reevaluarea modului în care cotele din impozitul pe venit sunt alocate către administrația locală cu propunerea de a găsi o formulă de împărțire a acestor alocări între localitățile de domiciliu al angajaților și localitatea în care își are sediul angajatorul;
3. Finanțarea autorităților publice locale și reașezarea plafonului de îndatorare al UAT-urilor;
4. Îmbunătățirea sistemului de salarizare cu referire la anexele Legii nr. 153/2017;
5. Blocajele în atragerea fondurilor europene;
6. Consecințele pe care insolvența RADEF le are în ceea ce privește transferul cinematografelor în domeniul public al UAT-urilor;
7. Necesitatea identificării unor strategii comune AMR – MDRAP – MFP în ceea ce privește sistemele locale de termoficare;
8. Continuarea procesului de simplificare al achizițiilor publice.

Cred că a fost o sesiune de dezbatere cu rezultate bune, având în vedere că am reușit să aducem în atenția unor responsabili guvernamentali o serie de probleme cu care se confruntă administrațiile publice locale. Sperăm ca problemele pe care le-am semnalat să fie luate în considerare și urmate de abordări legislative și decizionale menite să vină în sprijinul primarilor de municipii din toată țara”, a declarat primarul Tiberiu Iacob Ridzi,  care este și purtător de cuvânt al Asociației Municipiilor din România.