Comunicat de presă / A început implementarea proiectului “LIDER”

Mondo Cariere SRL a început implementarea Proiectului POCU/227/3/8/116933 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea trecerii de la managementul clasic (curent, conservator, informatic, fragmentar, autarhic) la managementul modern(anticipativ, previzional, inovațional, informatizat, sistemic, internațional) în întreprinderile din Regiunea Vest (cu referire directă la întreprinderi din județul Hunedoara).

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt următoarele:

– o campanie de informare şi conştientizare a importanţei formării continue, organizată şi derulată”;

– 420 de persoane, care corespund criteriilor de eligibilitate, participante la activităţile proiectului;

– trei programe de formare profesională continuă şi un program de coaching, organizate şi derulate;

– minim 60 de întreprinderi sprijinite pentru a introduce sisteme, instrumente, metode, practic, sandard de management al resurselor umane/ condiţii de muncă îmbunătăţite.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.239.026,05 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 1.000.513,54 lei

Proiectul cu titlul “LIDER”, cod SMIS 116933, a început în data de 21 mai 2018 şi se va finaliza în 20 mai 2019.

Manager de proiect

Liliana Elena Scarlat

mondocariere00@gmail.com

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman