Dezbatere pe tema delincvenței juvenile, la Lupeni

Instituția Prefectului din județul Hunedoara și Primăria Municipiului Lupeni au organizat luni, 9 iulie, o dezbatere pe tema delincvenței juvenile.

Evenimentul, desfășurat la Palatul Cultural „Minerul” din Lupeni, a reunit reprezentanți ai mai multor instituții cu competență în prevenirea și combaterea victimizării minorilor și reducerea numărului de infracțiuni generate de minori, mai mulți primari din Valea Jiului și reprezentanți ai comunității.

În cadrul întâlnirii, cei prezenți și-au propus să identifice programele care trebuie implementate la nivelul comunităţii pentru a preveni acest fenomen, dar şi măsurile ce pot fi luate pentru educarea minorilor predispuși la un comportament delincvent.

La inițiativa prefectului județului, Fabius Tiberiu Kiszely, în perioada următoare se va înființa un grup de lucru care să analizeze deficiențele și să facă propuneri privind modificarea cadrului legislativ care reglementează problemele din domeniu.