Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a prezentat, la Bruxelles, planul Guvernului României pentru dezvoltarea Văii Jiului

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a participat, vineri, 13 iulie 2018 la dezbaterea „Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție”, organizată la Bruxelles, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, Băncii Mondiale, ai tuturor Statelor Membre, care au aderat la aceasta inițiativă, dar și reprezentanți ai societății civile.

Cu acest prilej, Rovana Plumb a prezentat măsurile pregătite de Guvernul României pentru dezvoltarea Văii Jiului. Printe acestea se numără proiecte care vor susține dezvoltarea transportului, turismului, industriei, creșterea eficienței energetice, sprijinirea mediului privat din această zonă. La nivelul țării noastre, această inițiativă a Comisiei Europene este coordonată de ministrul Fondurilor Europene.

Lista cu proiectele prioritare pentru dezvoltarea Văii Jiului a fost stabilită în urma întrevederilor pe care ministrul Fondurilor Europene le-a avut, la începutul acestui an, cu autoritățile locale, în cadrul întâlnirilor din Valea Jiului. Ministrul Fondurilor Europene a fost însoțită, în vizita făcută în Valea Jiului, de toți directorii Autorităților de Management coordonate de MFE – dl. Cătălin Gheran, director general AM POIM, dl. Constantin Saragea, director general AM POAT, dl. Vladimir Rovințescu, directorul general AM POCU și dl. Mircea Cârlan, director general adjunct AM POC. În urma acestor întâlniri au fost o serie de priorități ce reflectă proiectele prioritare comune pentru această zonă, astfel:

1. Infrastructură de transport – deschiderea Văii Jiului:

– Drumul de la Câmpu lui Neag la Herculane;
– Drumul Vâlcea-Voineasa-Petrila-Petroșani;
– DN66A – legătura orașelor Văii Jiului.

2. Infrastructură turistică Valea Jiului:

– Domeniul schiabil Valea Jiului de la Est la Vest: Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni;
– Complex turistic muzeal, agrement, sport și aventură „Poarta de intrare în Parcul Național Retezat” –Uricani.

3. Dezvoltarea industrială a Văii Jiului:

– Parcuri industriale/incubatoare de afaceri – pentru toate localitățile din Valea Jiului;
– Investiții în resursele zonei (cărbuni și minerale – cuarț).

4. Eficiența energetică a Văii Jiului:

– Investiții în sistemul de termoficare Valea Jiului prin menținerea producție de huilă, retehnologizare;
– Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;
– Reabilitare locuințe sociale la nivelul Văii Jiului.

5. Sprijinirea mediului privat Valea Jiului:

– O axă de finanțare pentru mediul privat – cofinanțare de maximum 10%, pentru crearea de locuri de muncă;
– Finanțările vor viza domeniile pretabile Văii Jiului: reabilitare/construire pensiuni/locuri de cazare , agro-turism; linii de finanțare pentru prelucrare lână, lapte, carne, fructe de pădure, ciuperci, lemn, extracție apă plată;
– Finanțări start-up-uri;
– Ajutor minimis pentru marii investitori.

6. Dezvoltarea locală a Văii Jiului:

– Reabilitarea infrastructurii mici pentru fiecare localitate (străzi/trotuare din fostele cartiere miniere, parcuri, școli etc.);
– Reabilitare clădiri din domeniul public, inclusiv cele rămase din industria zonei miniere și abandonate;
– Redeschidere finanțări pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri).

7. Componenta socială a Văii Jiului (oamenii și familia în centrul atenției):

– Programe de monitorizare socială –monitor social angajat la fiecare primărie;

8. Asigurarea finanțării de la Guvernul României pentru cofinanțare proiecte din fonduri europene și guvernamentale accesate de Valea Jiului.

România va elabora totodată o strategie pentru implementarea unui instrument adecvat de investiții teritoriale integrate pentru regiunea Valea Jiului.

În același sens, Ministerul Energiei a elaborat un proiect de Memorandum „Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – situaţia actuală şi perspective”, care urmează să fie promovat în Guvern.

Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție a fost lansată de Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, de Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie și de Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, care declara despre acest proiect: ”Uniunea Europeană și politica de coeziune sprijină conlucrarea în direcția unui viitor comun mai bun. Mesajul nostru către regiunile carbonifere este de a asigura că CE ia măsuri concrete pentru a le ajuta să realizeze o tranziție lină către o economie modernă, durabilă și de succes și că nimeni nu va fi uitat în acest proces”

Inițiativa Comisiei Europene va facilita dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung în regiunile carbonifere, în scopul lansării procesului de tranziție și pentru a răspunde dificultăților sociale și de mediu.