CEH face precizări referitoare la situația privind sistarea furnizării de agent termic în Valea Jiului

COMUNICAT DE PRESĂ

În interesul informării corecte a tuturor consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, S. CEH-SA face următoarele precizări referitoare la întâlnirea care a avut loc în data de 27.07.2018, la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, pe tema “posibilităţilor şi condiţiilor de furnizare a energiei termice populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din municipiile Văii Jiului în sezonul de iarnă 2018-2019”:

Întâlnirea a fost solicitată având în vedere problemele de ordin tehnic şi economic ce s-au manifestat în furnizarea agentului termic în anii anteriori şi datoriile restante ale S.C. Termoficare S.A. Petroşani care, la data de 27.07.2018, se ridicau la suma de 61.781.312,71 lei, iar în iarna 2017-2018 procentul de încasare a energiei termice facturate a fost de 56.73%.

La întâlnire au participat reprezentanţii primăriei, administratorul judiciar al S.C. Termoficare S.A. Petroşani însoţit de directorul acestei societăţi şi reprezentanţii S. CEH-SA – Sucursala Electrocentrale Paroşeni.

Administratorul judiciar al S.C. Termoficare S.A. Petroşani a comunicat faptul că din punct de vedere juridic nu mai are posibilitatea de a continua furnizarea agentului termic în Municipiul Petroşani dată fiind situaţia economică în care se afla revânzătorul, solicitarea declarării falimentului de către Ministerul Finanţelor prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara – AJFP Hunedoara şi imposibilitatea achitării facturilor curente şi restante.

O eventuală continuare a activităţii ar fi fost posibilă prin triplarea preţului actual de distribuţie aprobat de către revânzător, creştere cu care administratorul judiciar nu este de acord ţinând cont de limita de suportabilitate a beneficiarilor serviciului de termoficare.

Alte posibilităţi luate în discuţie au fost majorarea subvenţiei actuale acordate de Primăria Municipiului Petroşani,  lucru imposibil din lipsă de fonduri, şi reducerea preţului agentului primar livrat de S.E. Paroşeni la o treime din tariful actual.

S.E. Paroşeni face precizarea că preţul de livrare al agentului termic furnizat nu poate fi redus, acest preţ fiind aprobat de către ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) în baza costurilor de producţie a energiei termice fundamentate de către S.E. Paroşeni.

Preţul de livrare aprobat este stabilit în baza “Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energie electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv de bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă”, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, preţul de livrare al agentului termic primar furnizat de S.E. Paroşeni este aprobat prin Decizia 1730/28.11.2017 privind preţurile reglementate pentru energia termică livrată în SACET în anul 2018 din CET Paroșeni la nivelul de 150,19 lei/Gcal exclusiv TVA (129,14 lei/MWh), decizie care trebuie respectată şi dusă la îndeplinire de către toate persoanele juridice implicate. Mai precizăm că, prin punerea în funcţie a noilor instalaţii de conformare la obligaţiile de mediu (în principal cele care privesc instalaţia de desulfurare a gazelor de ardere din S.E. Paroşeni), costurile fundamentate pentru producerea energiei termice vor creşte datorită creşterii consumurilor de producţie.

În urma discuţiilor, luând în considerare imposibilitatea modificării preţului de livrare al agentului termic primar şi nefiind de acord cu triplarea tarifului de distribuţie de 55,13 lei/Gcal inclusiv TVA (46,33 lei / Gcal fără TVA) practicat de revânzător, majorare care nu poate fi suportată de către consumatorul final, administratorul judiciar al S.C. Termoficare S.A. a comunicat decizia de a nu mai continua furnizarea agentului termic către populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din Municipiul Petroşani şi de a informa beneficiarii astfel încât să fie avute în vedere alte surse alternative de încălzire sau de preparare a apei calde menajere.

În urma deciziei de întrerupere a furnizării agentului termic de către S.C. Termoficare S.A. către consumatorii săi, vor fi afectate şi instituţiile publice şi agenţii economici din Municipiul Vulcan şi toţi ceilalţi consumatori racordaţi direct la magistrala de agent primar a S.E. Paroşeni, nemaifiind posibilă continuarea activităţii de furnizare a agentului termic primar în condiţiile restrângerii beneficiarilor.

CEH-SA – Sucursala Electrocentrale Paroşeni îşi reafirmă capacitatea şi disponibilitatea de a furniza energie termică către toţi consumatorii racordaţi în sistemul centralizat, societatea dispunând de capacităţile de producţie necesare pentru livrarea agentului termic primar, dar subliniază necesitatea respectării tuturor reglementarilor legale în vigoare şi a condiţiilor de eficienţă.

  

Birou de presă al S. CEH-SA