Costel Avram și-a prezentat bilanțul celor 6 ani de activitate la conducerea Apa Serv Valea Jiului

La sediul central al  Apa Serv Valea Jiului de la Petroșani a avut loc astăzi ultima ședință de lucru condusă de Costel Avram, în calitate de director general. În cadrul întâlnirii cu toți șefii de departamente și șefii de servicii din stuctura organizatorică a operatorului de apă din Valea Jiului, Costel Avram a prezentat un succint bilanț al perioadei 2012-2018 în care s-a aflat la conducerea executivă a acestei importante societăți de utilitate publică din regiunea Văii Jiului.

”Am încheiat astăzi, odată cu ultima zi în calitate de director general al Apa Serv Valea Jiului, încă o etapă din cariera mea profesională. La finalul acstui drum, am satisfacția că las în urma mea un operator de utilități publice apreciat și respectat în întreaga țară, o firmă cu rezultate economice și financiare foarte bune și un colectiv de oameni valoroși, dedicați profesiei și echipei. În toți acești ani, în care m-am ocupat de managementul Apa Serv Valea Jiului am căutat ca, dincolo de cifre, să găsim soluții de rezolvare la toate problemele semnlate de beneficiarii noștri, să răspundem provocărilor impuse de implementarea unor ambițioase programe europene de dezvoltare și să răsplătim efotul angajaților noștri implicați în atingerea acestor obiective. Sper că, în bună parte, am reușit. Știu însă că nu am putut face totul pentru toți. Știu că mai sunt încă probleme nerezolvare și oameni nemulțumiți. De pe acum însă, este de datoria viitoarei conduceri să găsească soluții pentru a rezolva și aceste probleme și să mențină Apa Serv pe aceleași coordinate economice, profesionale și sociale”, a declarat Costel Avram. 

În ceea ce privește performanțele concrete ale acestuia în fruntea Apa Serv Valea Jiului, cifrele vorbesc de la sine. Poate că cel mai important indicator este cel financiar, care arată că, dacă în 2012 când Avram a preluat conducerea Apa Serv Valea Jiului, firma înregistra o pierdere contabilă în sumă de 7.225.124 lei, aceasta a fost în timp acoperită, iar în prezent, pentru al doilea an consecutiv, Apa Serv a reușit să înregistreze profit și să distribuie acționarilor săi dividende în sumă totală de 1.543.000 lei. De asemenea, dacă la început de mandat, în iunie 2012, conducerea Apa Serv se confrunta cu riscul de a nu mai putea primi apă din cauza datoriilor uriașe către Apele Române, cifrate la 6.053.500 lei, în prezent toate facturile pentru servicii și lucrări sunt achitate la zi de către Apa Serv în termenul scandent convenit în contractele cu furnizorii. Și în ceea ce privește relația comercială a Apa Serv cu beneficiarii săi, lucrurile au cunoscut o evoluție favorabilă, gradul de încasare la termen a facturilor curente fiind în prezent de 77%, față de numai 58% cât era în 2012. În plus, gradul de colectare generală a crescut la peste 105%, fapt care demonstrează că Apa Serv încasează și sume provenite din restanțele debitorilor săi.

Îmbunătățirea indicatorilor economici și financiari, au permis echipei conduse de Costel Avram ca, în toți acești ani, să poată derula o serie de investiții directe în întreținerea și repararea ori chiar în extinderea rețelelor de apă și canalizare, în toate localitățile din Valea Jiului. Potrivit acestuia, investițiile de acest tip au însumat 19.278 de intervenții, din care 9.864 fiind lucrări de întreținere și reparații curente în sistemul de alimentare cu apă potabilă (în valoare totală de 6.523.101 lei) și 9.414 lucrări în sistemul de canalizare (în valoare totală de 10.360.021 lei). la acestea se adaugă alte investiții, realizate din sursele proprii de venituri ale Apa Serv, investiții care au însumat 1.886.774 lei. ”Vorbim aici despre investiții foarte importante, pe care le-am putut realiza în toate localitățile Văii Jiului. Spre exemplu, la Petrila, au fost executate lucrări în extinderea rețelelor de apă pe str. Jieț, Moșici și în cartierul Moliviș, precum și lucrări de extindere a canalizării pe străzile Galerie Cimpa, Birăoni, Muncii-SP1, Castanilor, Crișan și Dărănești – în incinta minei Petrila. La Petroșani, au fost executate lucări de extindere a rețelei de apă pe str. Sirenei, Bazinului, Slătinoara și Dărănești, precum și lucrări de extindere la canalizare pe str. Ghe. Lazăr, Dărănești-incinta minei Petrila și în zona Billa. La Aninoasa, extinderi de apă au fost executate pe străzile Libertății, Cătănești, Vulculești, iar extinderi de canalizare au fost executate pe strada Libertății. La Vulcan, lucrări la extiderea rețelei de apă s-au executat pe Bulevardul Mihai Viteazu și străzile Morișoara-Brazi, Sohodol, Valea Lupșească, Plesnitoare și la stația de sortare a deșeurilor, iar lucrări la extinderea canalizării au fost realizare pe B-dul Mihai Viteazu și în cartierul Micro 3B. La Lupeni, extinderile de apă au vizat str. Pomilor, Gorunului, Adealului și Calea Brăii, iar extinderile la canalizare au fost realizate pe str. Tudor Vlamirescu și în stațiunea Straja. În fine, la Uricani, s-au realizat extinderi la rețeaua de apă pe str. Șerponi, Muncii și Bulzu, precum și lucrări de extindere la rețeaua de canalizare pe str. Șerponi, Muncii, Progresului. Totodată, la Valea de Pești a fost realizată o extindere a aducțiunii de apă, cu alimentare din răul Jiu de vest și pompare în stația de tratare, lucrare care a asigurat furnizarea fără probleme a alimentării cu apă potabilă în perioada în care barajul de la Valea de pești a fost supus unor ample lucrări de reabilitare”, informează Costel Avram.

Atât în opinia acestuia, cât și a întregii echipe de management de la Apa Serv (și nu numai !) cele mai importante realizări vin din succesul celor două mari programe europene accesate de Apa Serv Valea Jiului în toți acești ani. ”Este un lucru binecunoscut și apreciat nu doar în plan local, ci și la nivel național, faptul că Apa Serv s-a dovedit a fi un operator de servicii de utilitate publică model în ceea ce privește accesarea și implementarea programelor europene pentru infrastructură specifică. În programele aferente perioadei de programare 2007-2013, am accesat și utilizat toate fondurile pe care le-am avut la dispoziție, inclusiv economiile realizate în urma procedurilor de licitația a lucrărilor de investiții, fără să înregistrăm nici un fel de corecturi financiare. 143.391.966 de lei fără TVA au fost investiți în lucrări de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare, până în prezent”, a spus Avram în conferința de presă privind prezentarea bilanțului său de activitate la Apa Serv.

Cu acești bani, au fost realizate extinderi ale rețelelor de apă potabilă de 27.720 ml, extinderi ale rețelelor de canalizare de 59.189 ml., reabilitări ale rețelelor de apă de 2.084 ml și reabilitări ale rețelelor de canalizare de 535 ml. În plus, au fost realizate lucrări de extindere și modernizare a Stației de epurare a apelor uzate de la Dănuțoni, lucrări de reabilitare și modernizare a stațiilor de tratare a apei potabile de la Valea de Pești și Jieț precum și alte lucrări tehnice specifice. Toate aceste investiții au condus la creșterea calității serviciilor, asigurarea furnizării apei potabile 24 de ore din 24 în toată Valea Jiului, conformarea la toate normativele europene de mediu și creșterea numărului de beneficiari cu alți 7700 de locuitori racordați la rețeaua de apă, respectiv alți 24.400 locuitori racordați la rețeaua de canalizare.

Ceea ce este de asemenea deosebit de important de consemnat, este că eforturile echipei manageriale și, mai ales, ale echipei UIP din cadrul ASVJ, au făcut posibil ca, pentru noul exercițiu financiar european 2014-2020, Apa Serv să fie primul operator de servicii de acest tip din România care a finalizat procedurile de contractare a fondurilor europene și primul care a început deja implementarea efectivă a proiectului. ”Pentru următorii ani, Apa Serv va avea la dispoziție 323.748.755 lei pentru modernizarea aducțiunilor principale de apă, a rețelelor de apă și canalizare din toată Valea Jiului, dar și pentru modernizarea stațiilor de tratare de la Taia și Zănoaga. Nu ascund faptul că pentru succesul accesării acestor fonduri uriașe, meritul principal este al echipei conduse de Monica Tarcea – șeful Departamentului Dezvoltare al Apa Serv, în opinia mea, și cred că nu doar a mea, unul dintre cei mai buni coordonatori de programe de accesare și implementare a proiectelor europene din România. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și face pentru Apa Serv și pentru Valea Jiului, atât Monicăi Tarcea cât și întregii echipe UIP de la Apa Serv”, a spus Costel Avram.

Desigur, printre beneficiarii direcți ai progamului de management implementat cu succes în ultimii ani la Apa Serv, se numără angajații acestei societăți comerciale. Pentru cei 484 de salariați ai Apa Serv (mai puțini cu 35 față de anul 2012), programul managerial al echipei conduse de Costel Avram a adus o serie de creșteri de salarii și acordarea unor facilități financiare (tichete de masă, adaosuri salariale de sărbători, prime etc.) dar și construirea unei relații de colaborare și colegialitate prin intermediul pogramelor de socializare și team-building organizate constant în toți acești ani. ”Nu ascund că mă încearcă un sentiment de regret pentru că mă despart de un colectiv excepțional, cu care am colaborat excelent, motiv pentru care le mulțumesc și le doresc succes în continuare. Le mulțumesc de asemenea tuturor beneficiarilor noștri, pentru aprecierile și criticile lor, pentru cererile și sfaturile pe care mi le-au dat. Le mulțumesc membrilor ADI Apa Valea Jiului, domnului președinte al CJH și domnilor primari din localitățile Văii Jiului și tuturor partenerilor noștri de afaceri”, a mai spus Costel Avram, de pe acum, fostul director general al Apa Serv Valea Jiului.

Începând de luni, 20 august, Costel Avram va prelua funcția de admnistrator public al județului Hunedoara. Așa cum recunoaște chiar el, nu va abandona însă problematica Apa Serv Valea Jiului ci, în noua sa calitate profesională care implică și coordonarea activității operatorilor de apă și canalizare din județul Hunedoara, va rămâne un susținător pentru noua echipă managerială. Să mai precizăm doar că, odată cu acceptarea demisiei lui Costel Avram din funcția de director general al Apa Serv Valea Jiului, Consiliul de Adminstrație al societății a dispus ca interimatul funcției de manager general să fie asigurat de fostul șef al Departamentului Producție, ing. Cristian Ionică.