Proiect de lege pentru scutirea persoanelor vulnerabile de la restituirea unor ajutoare de urgență, adoptat în Parlament

Un proiect legislativ ce vine în sprijinul persoanelor vulnerabile din punct de vedere social, inițiat de mai mulți parlamentai ai PSD, pintre care se numără și senatorii de Hunedoara, Cristian Resmeriță și Viorel Sălan, a fost adoptat de Parlament în luna iulie și a devenit lege, odată cu promulgarea acestuia de către Președintele României și publicarea în Monitorul Oficial, începând cu data de 30 iulie 2018.

Potrivit senatorului Cristian Resmeriță, proiectul de lege are în vedere amnistierea cetățenilor care provin din categorii sociale vulnerabile și care,
de-a lungul anilor, au beneficiat de diverse ajutoare sociale de urgență care, ulterior, au fost declarate de către unii inspectori ai Curții de Conturi neconforme, drept pentru care a fost impusă măsura recuperării acestor fonduri de către autoritățile administrației locale de la persoanele direct beneficiare.

Iniţiatorii proiectului legislativ au arătat că toate aceste ajutoare au fost acordate în baza legislației în vigoare și hotărârilor de consiliu local, care au stabilit în mod efectiv situațiile pentru care pot fi acordate ajutoare de urgență și documentația ce trebuie depusă la autoritatea locală de către solicitant. „Menționăm că autoritățile locale au urmat procedura impusă de acordarea ajutoarelor de urgență, respectiv la dosarul cauzei există: cererea solicitantului, cartea de identitate, acte medicale doveditoare, acte de stare civilă, acte de proprietate asupra bunurilor imobile, raportul anchetei sociale, după caz”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

 În fapt, este vorba despre o serie de ajutoare de urgență care au fost acordate pentru următoarele situații:

– intervenții chirurgicale care impun costuri suplimentare necompensate;

– tratamente și investigații în clinici de specialitate;

– achiziționarea de dispozitive medicale sau fiziologice nesubvenționate de către CNASS (proteze, orteze, cărucioare) pentru copii sau adulți;

– achiziționarea de medicamente necompensate sau pentru acoperirea procentului necompensat;

– pentru familiile cu venituri sub 200 lei/membru de familie, aflate în situații de nevoie, confirmate prin achetă socială;

– pentru acoperirea unei părți din cheltuielile de înmormântare a persoanelor fără venituri care nu sunt beneficiare de ajutor social și care nu beneficiază de ajutor de deces;

– pentru persoanele eliberate din penitenciar, care nu au sprijin material și financiar, în vederea prevenirii marginalizării sociale și integrării lor în societate.

Potrivit prevederilor noii legi (Legea 399/2018), persoanele care au beneficiat de astfel de ajutoare de urgență și cărora, ulterior, în baza deciziilor emise de Curtea de Conturi, primăriile le-au emis decizii de recuperare a fondurilor alocate, nu vor mai trebui să dea banii înapoi, iar măsurile de executare silită institute împotriva acestora vor fi sistate.

“Necesitatea acestei amnistii fiscale rezultă din ambiguitatea legislativă ce a dat naștere unor situații ce nu puteau fi prevenite sau anticipate de autoritățile locale la momentul acordării ajutoarelor de urgență. În fapt, ca urmare a controalelor efectuate de auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi a României s-a constatat, în cazul unor anumite unități administrativ-teritoriale, că sumele reprezentând acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor aflate în stare de dificultate trebuie restituite, deoarece ulterior acordării acestora autoritățile locale nu au solicitat documente care să ateste modul în care beneficiarul a utilizat sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență”, se precizează în proiectul devenit lege.