Primăria municipiului Vulcan / Anunț licitație terenuri în Pasul Vîlcan

Consiliul Local al municipiului Vulcan cu sediul în  b-dul M.Viteazu  nr.31,  jud. Hunedoara, tel.0254-570340, fax.0254-571910, cod fiscal 4375267, e-mail:primvulcan@yahoo.com, organizează în data de  12.09.2018, ora 1000,  licitaţie publică cu strigare  pentru concesionarea unui număr de       27 parcele teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, situate în zona Pasul Vîlcan   (17 parcele) şi La Trei Fagi (10 parcele), parcele rămase neatribuite în urma licitaţiei din data de 08.08.2018.

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 43/2018.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,60 lei/mp/an-zona Pasul Vîlcan şi 1,50 lei/mp/an-zona   La Trei Fagi iar pasul de licitare va fi 0,2 lei.

Durata concesiunii este de 49 ani.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire pe suport de hârtie începând cu data de 27.08.2018.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia administrarea domeniului public şi privat, etajul II, camera 32 din cadrul Primăriei municipiului Vulcan.

Costul documentaţiei de atribuire este de 50 lei iar garanţia de participare este de 300 lei. Plata se va face în numerar la casieria Primăriei municipiului Vulcan.

Ofertele (documentele de calificare) se depun într-un singur exemplar.

Data limită de depunere a ofertelor  este 11.09.2018 ora 1100.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 07.09.2018 ora 1200.

Adresa de depunere a ofertelor este: Primăria municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, cod poştal 336200.

Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în data de 12.09.2018 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, cam 17.

Anunţul de licitaţie a fost transmis spre publicare la data de 20.08.2018.

 

 

PRIMAR

ing. GHEORGHE ILE