Termocentrala Paroșeni este de astăzi conformă legislației europene de mediu

Începând de astăzi, 27 august 2018, termocentrala Paroșeni funcționează respectând valorile de mediu impuse de legislația europeană, după o investiție de 65,3 milioane de euro. Prin această investiție, termocentrala Paroșeni a fost dotată cu o instalație de desulfurare care elimină 94% dintre emisiile de SO2.

“Ne bucurăm că avem în cadrul CE Hunedoara prima instalație de producere a energiei conformă cu legislația europeană de mediu. Acest lucru are dublă importanță. Pe de o parte, termocentrala Paroșeni va fi aprovizionată cu cărbune din Valea Jiului, iar pe de altă parte, orice pas făcut în direcția respectării cerințelor de mediu de către termocentralele pe cărbune din România ne asigură în viitor un mix energetic la fel de diversificat”, a declarat ministrul Energiei, Anton ANTON.

Investiția a fost finanțată printr-un credit de la BEI, BCR și BERD, iar lucrările au fost executate de consorțiul CNIM – LAB.

Termocentrala Paroșeni funcționează în cadrul Complexului Energetic Huneodara și are o capacitate instalată de 150 MW.