Tabără națională de chimie în județul Hunedoara

Cei mai buni elevi chimiști din România se află în aceste zile în județul Hunedoara, unde Ministerul Educaṭiei Naṭionale ṣi Inspectoratul Ṣcolar Judeṭean Hunedoara ȋn colaborare cu Colegiul Naṭional „Decebal” Deva organizeazӑ cea de a XIV – a ediṭie a Taberei Nationale de Chimie. Evenimentul se desfășoară în perioada 27 august – 2 septembrie 2018 și a debutat cu o festivitate de primire a participanților, oficiată de prof.dr. Maria Ștefănie – inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean și prefectul județului Hunedoara – Tiberiu Fabius Kiszely, la care au participat de asemenea, prfesori, elevi și părinți.

Tabără Națională de Chimie va fi gӑzduita de Colegiul Naṭional „Decebal”. Vor participa la activitӑṭile de pregӑtire teoreticӑ ṣi practicӑ, 110 elevi din clasele VIII-XII, care au obṭinut premii ṣi menṭiuni la faza naṭionalӑ a olimpiadei de chimie din acest an, desfășurată la Craiova.

Pregӑtirea teoreticӑ ṣi practicӑ va fi realizatӑ de cӑtre cadre didactice din ȋnvӑṭӑmȃntul universitar ṣi de cӑtre cadre didactice din ȋnvӑṭӑmȃntul preuniversitar. Pe lȃngӑ activitӑṭile de pregӑtire teoreticӑ ṣi practicӑ, participanṭii vor efectua douӑ vizite de studiu, la SC FARES SA din Orӑṣtie, la HeidelbergCement România S.A. – Fabrica de Ciment din Chiṣcӑdaga ṣi vor putea admira cȃteva obiective turistice din judetul Hunedoara.