La Vulcan a luat startul oficial un nou proiect european care vizează ”Un plus de transparență, etică și integritate” în administrația locală

Sala Cinematografului ”Luceafărul” din municipiul Vulcan a găzduit astăzi, 3 septembrie 2018, conferința de deschidere a unui nou proiect european accesat de administrația locală din această localitate a Văii Jiului. La evenimentul care a purtat chiar titlul proiectului ce urmează a fi implementat la Vulcan: ”UN PLUS DE TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” au participat, alături de echipa de proiect, Gheorghe Ile – primarul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu – viceprimarul municipiului Vulcan, Rodica Peter – secretar al Primăriei municipiului Vulcan, Cosmin Capriș – director tehnic al Primăriei Vulcan, funcționari publici ai Primăriei Vulcan (care, de altfel, reprrezintă grupul țintă al acestui proiect), consilieri locali, alte persoane interesate.

Pornind de la necesitatea îmbunătățirii constante a calității muncii funcționarilor publici, conducerea Primăriei a considerat ca fiind oportună obținerea de fonduri pentru implementarea unui proiect dedicat în totalitate acestui obiectiv. Proiectul ”Un plus de transparență, etică și intergitate” se derulează pe o durată de 12 luni și vizează ca prin intermediul echipei de experți selectați, să conducă la elaborarea pentru grupul țintă – în baza Codului de Etică dedicat administrațiilor publice locale și centrale, a unor documente care să-i ajute pe cei vizați să-și îmbunătățească munca de zi cu zi, în relația cu cetățenii, dar și în relația cu toate instituțiile cu care administrația publică locală a municipiului Vulcan, colaborează.

În cadrul evenimentului, partenerul de proiect al Primăriei, prin reprezentantul acestuia – domnul Constantin Bonea – a prezentat în detaliu pașii care vor fi urmați în cadrul proiectului. ”Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea transparenței actului administrativ prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție, precum și pregătirea personalului din Primărie în acest sens. Selectarea Consilierilor de Etică și integrarea lor în relația cu Primăria dar și cu Autoritatea Națională, reprezintă unul dintre cei mai importanți pași de urmat în cadrul proiectului. Proiectul este complex sub aspectul participării grupului țintă, care este format din 28 de persoane, la toate formele de pregătire incluse în tematica acestuia. La finalul etapei de pregătire, vor fi făcute evaluări și examinări ale tuturor membrilor grupului țintă, din care fac parte toate birourile, compartimentele, serviciile și direcțiile din cadrul Primăriei”, a explicat Constantin Bonea.

Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile apreciază că beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul țintă și, în general, pentru funcționarii din administrația locală, sunt acelea că, prin utilizarea unor proceduri clare, conforme cu standardele europene în materie, aceștia vor asigura o transparență a activității administrației publice locale. ”Cetățenii sunt interesați de tot ceea ce facem noi la primărie, de tot ceea ce înseamnă activitatea funcționarilor publici. De multe ori, au existat și probleme legate de felul în care angajații Primăriei comunicau cu oamenii, de modul în care informațiile publice ajung, în mod corect la cetățeni. Am considerat că prin includerea personalului din Primărie în grupul țintă al unui astfel de program de formare profesională, vom putea îmbunătăți aceste activități și sunt convins că, la final, vom culege rezultatele la care ne așteptăm cu toții”, a declarat primarul Gheorghe Ile.

Pe lângă cusurile de pregătite și a funcționarilor din grupul țintă format la Vulcan, proiectul ”Un plus de transparență, etică și integritate” își mai propune următoarele:

  • Implementarea în instituția publică a unei proceduri interne specifice care va avea ca finalitate dezvoltarea spiritului etic și integritatea funcționarilor în exercitarea actului administrativ;
  • Elaborarea unui ghid de bune practici în instituția publică, cu scopul de a preveni corupția și conflictele de interese în administrația publică locală și de a stabili indicatori specifici de evaluare;
  • Organizarea unei campanii de educație anticorupție, al cărei scop este promovarea transparenței în administrația publică locală;
  • Organizarea unui workshop de educație anticorupție care vizează creșterea transparenței la nivel de administrație publică locală;
  • Formarea personalului instituției în vederea prevenirii și limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice.

”Rezultatele obținute în urma implementării acestui proiect se vor materializa în procedurile anticorupție care vor fi elaborate și implementate în plan local, în relația cu cetățenii dar și la nivelul raporturilor de colaborare cu alți parteneri ai instituției publice, cu impact în modul de percepție al activităților administrative în rândul opiniei publice, precum și obținerea unor servicii publice de calitate sporită livrate cetățenilor din municipiul Vulcan”, apreciază coordonatorii proiectului.

Proiectul ”Un plus de transparență, etică și integritate” este co-finanțat prin Fondul Social European, POCA (Programul Operațional de Capacitate Administrativă – 2014 – 2020). Acesta va fi implementat la Primăria Vulcan, prin intermediul partenerului de proiect al Administrației Locale, firma de consultanță Imobiliare&Logistică din București. Echipa de implementare a acestui proiect european, din partea beneficiarului – Primăria Vulcan, este formată din: Monica Munteanu – manager proiect, Bianca Brănișteanu – responsabil financiar, Angela Hlușcu – asistent manager, Oana Iordache – responsabil achiziții publice.