Situația la zi, în atragerea de fonduri pentru investiții la Vulcan

Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Proiecte cu Finanțări Naționale și Internaționale din cadrul Primăriei municipiului Vulcan, datele legate de situația proiectelor promovate de administrația publică locală, oferă un tablou de ansamblu al acestei munci deosebit de complexă și cu rezultate de foarte multe ori pe termen mediu și lung, în funcție de sursele de finanțare atrase și de etapele procedurale care sunt obligatoriu de parcurs.

Astfel, în ceea ce privește atragerea de fonduri europene și gvernamentale, s-au făcut pași importanți înainte, o serie de proecte fiind deja în stadiu avansat de evaluare și aprobare, iar pentru unele fiind deja alocată finanțarea. O situație la zi a stadiului de implementare a proiectelor vizate de municiaplitatea din Vulcan se prezintă în felul următor:

FONDURI EUROPENE

• Proiecte pentru care s-a semnat contractul de finantare recent:
“UAT municipiul Vulcan are în implementare proiectul “Un plus de transparență, etica si integritate”, începând cu data de 02 august 2018. Durata de implementare conform graficului GANTT este de 12 luni. Valoarea totală a acestui proiect este de 285.567,60 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului estede 285.567,60 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, asistență financiară nerambursabilă este în valoare de 279.856,24 lei, valoarea finanțată din FSE (Fondul Social European) 242.732,46 lei, valoarea finanțată de la bugetul de stat este de 37.123,78 lei, iar contribuția solicitantului este 5.711,36 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.”

• Proiecte aflate in diferite stadii de evaluare:
– Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1 – POR 2014-2020 – admis la eligibilitate
– ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2 – POR 2014-2020 – admis la eligibilitate

• Proiectul GAL municipiul Vulcan – implementare strategie locala,
“Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” etapa a III-a a mecanismului dlrc – regiuni mai putin dezvoltate

Aici sunt incluse mai multe proiecte de infrastructură, adică reparații și modernizări de străzi, care includ și zona Crividia, Colonia de Jos, precum și amenajări de locuri de joacă pentru copii în mai multe zone ale municipiului.

FONDURI GUVERNAMENTALE

• Construirea gradinitei aferente Scolii Gim. Nr.5 – Gradinita cu 4 Sali de grupa.
Prin Programul Reforma Educatiei Timpurii a fost acceptata la finantare (fonduri guvernamentale). Dar, deschiderea de linii de finantare europeana pentru astfel de investitii a condus la decizia de a depune proiectul pe fonduri europene. Municipiul Vulcan primeste finantare prin Programul Reforma Educatiei Timpurii pentru obiectivul Construire Gradinita Tip 4 Sali de Grupa.
De asemenea, proiectul va primi si finantare europeana: „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA VEST” cod Mysmis 125157, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
In cursul anului 2018 firma de proiectare GETRIX din Craiova a intocmit studiul de fezabilitate, pentru toate gradinitele aprobate la finantare din tara. Aceata a castigat licitatia organizata de Ministerul Educatiei.

• Modernizarea caminului cultural din Paroseni si Construire bazin de inot. Aceste proiecte se găsesc în etapa de solictare de finanțare și înscriere pe lista Comapniei Naționale de Investiții