Primim la redacție / Scrisoare deschisă către Parlamentul României din partea unui grup de pensionari mineri

SCRISOARE ADRESATĂ PREȘEDINȚILOR CELOR DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Stimați domni Președinți, având în vedere că până la acest moment nu am primit niciun răspuns la scrisorile deschise pe care le-am adresat cu ceva timp în urmă, atât Ministrului Muncii cât și Primului Ministru sunt nevoit de a mă adresa și domniilor Dvs, în speranța că cele prezentate în scrisorile amintite mai sus nu vor fi îngropate în tăcere și vor ajunge la urechile destinatarilor, cei care pot și trebuie să rezolve problema noastră, înainte de a se supune la vot în Parlament noua lege a pensiilor.

Cu toate că scrisorile mele au fost redactate în mod unipersonal, vă informez că demersul meu este susținut de către Liga Pensionarilor Mineri Valea Jiului – organizație reprezentativă a pensionarilor din regiunea Văii Jiului, precum şi de numeroşi cetăţeni aflaţi în aceeaşi situaţie, care au lucrat în siderurgie la Călan şi Hunedoara şi care ne-au arătat susţinerea dumnealor în demersurile noastre.

Dacă în cele două scrisori deschise am făcut referiri la câteva aspecte privind amendamente și propuneri la noua lege a pensiilor, aflată în dezbatere publică, de această dată mă voi referi la unul dintre ele, pe care-l consider cel mai important, acesta fiind modul discriminatoriu de calcul al pensiilor prin prezumtiva formulă de calcul ce se vrea a fi aplicată din anul 2021, în speranța că cele prezentate vor fi analizate de către Dvs. cu mare atenție, corectitudine și responsabilitate.

După cum se știe, pensiile în România, nu mă refer la cele speciale, sunt foarte mici și nimeni nu este împotriva majorării lor, dar totul trebuie făcut în mod echilibrat pentru toate categoriile de pensionari și nu potrivit vorbei din popor: „pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă”.

Faptul bine venit și meritoriu pentru guvernul PSD-ALDE este că dorește ca majorările cele mai mari de pensii să se găsească la cei care reprezintă cel mai mare procent din totalul pensionarilor din România, procent reprezentat de pensionarii care au lucrat în condiții normale, dar aceste majorări se pot obține, rezultând aceleași creșteri, prin alte calcule ale căror rezultate pot fi folosite la aplicarea actualei formule de calcul, fără a fi necesară una nouă.

 În acest sens doresc să parcurgem exemple edificatoare atât pentru pensionarii care au lucrat în condiții normale de muncă, cât și pentru cei care au lucrat în grupa I/condiții speciale de muncă.

Așadar, pentru început, luam exemplul unui pensionar care și-a desfășurat activitatea în condiții normale de lucru și a acumulat un total (să zicem) de 45 puncte și să facem calculul pensiei pentru anul 2020 când se mai poate aplica, pentru ultima dată, actuala formulă de calcul. Prin urmare, prin împărțirea numărului de puncte 45 la cifra 30 se obține un punctaj de 1,5 (trecut și pe cuponul de pensie), punctaj care înmulțit cu valoarea punctului de pensie de 1.775 lei (val. pct. de pensie pentru 2020) se obține o pensie de 2.662 lei. (1.5 X 1775 = 2.262 lei)

În anul 2021, prin aplicarea noii formule de calcul, pensia se va calcula în felul următor: numărul total de puncte 45 se înmulțește cu cifra 75 (vpr) și se obține pensia de 3.375 lei, o creștere de 1.113 lei față de anul 2020.

Dar, același pensionar, în anul 2021, poate obține aceiași pensie și prin împărțirea numărului total de puncte 45 la cifra 25 (în loc de cifra 30 sau o cifră mai mare) și se obține un punctaj de 1,8 care înmulțit cu 1.875 (val. pct. de pensie pentru 2021) rezultă aceiași pensie de 3.373 lei care s-a obținut  și prin prezumtiva formulă de calcul.

Prin urmare, la prezumtiva formulă de calcul, există această alternativă prin care se pot majora, în aceeași mărime, pensiile celor care au lucrat în condiții normale de muncă, reprezentând cel mai mare procent al pensionarilor din România.

În continuare să facem calculul pensiei pentru anul 2020 a unui pensionar care a lucrat grupa I/condiții speciale cu stagiul complet de cotizare de 20 ani. Așadar, pentru pensionarul care a lucrat în grupa I/condiții speciale de muncă și a acumulat pe timpul activități sale (să zicem) un număr de 67 puncte care împărțite la 20 se obține un punctaj de 3,35, care punctaj înmulțit cu valoarea punctului de pensie de 1.775 lei, (val.pct. de pensie din 2020), rezultă o pensie de de 5.946 lei. (Operațiile sunt făcute prin actuala formulă de calcul)

Din anul 2021, actuala formula de calcul se va schimba prin următoarele operații: se va împărți 1.875 lei (val.pct. de pensie estimată pentru anul 2021) la cifra 25 și va rezulta cifra 75, reprezentând valoarea punctului de referință (v.p.r.)Această cifră 75, înmulțită cu numărul total de puncte 67, rezultă o pensie de 5.025 lei, deci o pensie mai mică cu 921 lei față de cea din 2020. Exemplul de față este dovada indubitabilă că noua formulă de calcul este toxică pentru calculul pensiilor celor care au avut activitate în grupa I /condiții speciale de muncă.

 Explicația nu este greu de înțeles, deoarece, pentru pensionarii grupei I/condiții speciale de muncă, punctajul obținut prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani nu se va mai lua în considerare la calculul pensiei (din cauza aplicării noii formule de calcul prin care se va utiliza un alt stagiul de cotizare mai mare, unul de 25 ani în loc de 20 ani), având ca și consecință diminuarea pensiilor singurei categorii de pensionari, respectiv celor din grupa I /condiții speciale de muncă.

Stimați Președinți ai celor două Camere ale Parlamentului, în nenumăratele apariții la diferite televiziuni, doamna Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale, ne explică, prin exemple comparative, cum cresc pensiile din 2021 față de 2020, arătând cu obstinație cât de eficientă este noua formulă de calcul, dar, prin omisiune, niciodată nu a dat vreun exemplu de creștere a pensiilor și celor din grupa I/condiții speciale de muncă, prin care să arate, tot prin comparație (așa cum am arătat mai sus) o pensie calculată în 2020 prin actuala formulă de calcul și cum va arăta aceeași pensie în anul 2021, calculată prin „noua formulă de calcul”.

Sigur, probabil că îi este greu să recunoască adevărul prin a arăta că singurii pensionari, cărora nu le vor crește pensiile prin aplicarea noii formule de calcul, sunt cei care au muncit în condiții grele de muncă, respectiv cei din grupă I/condiții speciale!

În motivarea acestui fapt nu uită să amintească de prevederea referitoare la situația în care în urma recalculării rezultă o pensie mai mică decât cea în plată, se menține cea în plată, dar sub adăpostul acestei amăgitoare prevederi, fapta unei erori făcută în mod tendențios nu poate fi scuzabilă. Normal, când e vorba de majorări nu poate rezulta pensii mai mici decât cele în plată, așa cum s-a întâmplat în cazul aplicării legii 192/2015, când în loc de majorări, pensionarii grupelor de muncă s-au trezit cu decizii de pensii prin care li se comunicau pensii mai mici decât cele aflate în plată. Probabil, cei care au aplicat legea nu știau că majorare nu înseamnă diminuare. (A majora ≠ a micșora)

Din cele prezentate mai sus, această nouă și nedreaptă formulă de calcul, pot spune discriminatorie, a fost aleasă cu scopul, evident, de a elimina grupele de muncă, (vizând în principal pensionarii din grupa I/condiții speciale de muncă), pentru că cifra 25 folosită la împărțirea valorii punctului de pensie (1.875 lei val. pct. de pensie prevăzut pentru 2021) pentru obținerea valorii punctului de referință (v.p.r.), nu corespunde în aceeași măsură și la calculul pensiilor celor care au muncit în condiții speciale!!!

 Doamna Lia Olguța Vasilescu degeaba invocă faptul că prin Legea 221/2018 se dorește eliminarea inechităților din grupele de muncă, inechități pe care tocmai guvernul PSD-ALDE condus de dl. Grindeanu le-a generat prin HG 291/2017 semnată și de dumneaei, hotărâre ce a împiedicat punerea în aplicare a Legii 192/2015, menținând inechitățile grupelor de muncă, inechități ce vor fi păstrate în continuare începând cu anul 2021, când se știe foarte bine că noua formulă de calcul a fost gândită pentru a anula efectul Legii 221/2018, pentru cei din grupa I/ condiții speciale de muncă

 În concluzie, așa cum am arătat, prin calculele exemplificate, o asemenea ambiguă formulă de calcul a pensiilor trebuie respinsă de parlamentarii coaliției PSD- ALDE și nu numai, pentru că generează situații de interpretare, modificând calculul pensiilor în funcție de guvernul aflat la putere.

 Pentru evitarea unor asemenea stări de fapt, am propus, în scrisorile deschise, și propun și prin acestă scrisoare, cea mai simplă, sigură și stabilă formulă de calcul a pensiilor, valabilă pentru toate categoriile de pensii, să fie stabilită prin lege ca fiind: înmulțirea punctajului (înscris pe cuponul de pensie) cu valoarea punctului de pensie calculat la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. Deci, totul foarte simplu!

Vă mulţumim anticipat şi avem încredere în înţelegerea şi corectitudinea dumneavoastră faţă de o categorie de oameni care au muncit în condiţii grele de muncă, unde şi-au pus în pericol sănătatea şi chiar vieţile.

Petre Lungoci, pensionar miner, susținut de către conducerea Ligii Pensionarilor Mineri din regiunea Văii Jiului,

Ion Hortopan – președinte,

Ion Aurel Titel – vicepreședinte,

Ion Dăbuleanu – vicepreședinte,

Constantin Căpriță – vicepreședinte,

Adrian Paul David – secretar executiv,

Şi alte câteva mii de membri ai asociaţiei.