Direcția de finanțe invită firmele la o întâlnire privind legislația în domeniul ajutorului de stat

Ministerul Finanțelor Publice a implementat Schema de ajutor de stat aprobată prin H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, prin Hotărârea de Guvern nr. 476/2018 care a fost publicată, în data de 9 iulie 2018, în Monitorul Oficial nr. 580.

Ca urmare a modificărilor H.G. nr. 807/2014, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Compartimentul Ajutor de stat, Practici neloiale și Prețuri reglementate împreună cu Camera de Comerț și Industrie Hunedoara organizează o întâlnire cu agenții economici interesați din județul Hunedoara, în data de 24.09.2018, orele 11:00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Dintre cele mai importante modificări amintim: 
–        valoarea minimă a investiției s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aprox. 3 milioane euro); 
–        bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro; 
–        operatorul economic poate demara proiectul de investiții după depunerea cererii de acord pentru finanțare; 
–        cererile de acord pentru finanțare se depun în sesiune continuă până la data epuizării bugetului anual.

        La rubrica Transparență decizională, pot fi consultate proiectul Ghidului solicitantului și proiectul Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.