Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor pentru județul Hunedoara începe să prindă contur

Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor pentru județul Hunedoara începe să prindă contur. Miercuri, 19 septembrie 2018 a avut loc inspectarea parcului auto și a dotărilor pe care firma câștigătoare a serviciului de colectare a deșeurilor – Brai Cata București – le va folosi pe Zona1 Brad, începând cu 24.09.2018, dată de la care va începe prestarea efectivă a serviciului. La inspecție au participat Costel Avram, administratorul public al județului, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hunedoara, reprezentanții primăriei Brad și cei ai firmei prestatoare.

”Există motive să afirmăm că serviciile vor fi asigurate conform contractului și preluarea serviciului de la firma existentă va fi făcută conform graficului, astfel încât să nu creem disconfort populației. Am fost împreună cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hunedoara, reprezentanții primăriei Brad și cei ai firmei prestatoare. Există motive să afirmăm că serviciile vor fi asigurate conform contractului și preluarea serviciului de la firma existentă va fi făcută conform graficului, astfel încât să nu creem disconfort populației”, a declarat Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara.

Acesta preciza, la puțin timp după ce a fost desemnat în funcție la Consiliul județean Hunedoara că una dintre cele mai important priorități ale mandatului său va fi punerea în folosință a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor, realizat din fonduri europene dar care, de ani de zile, nu este încă pe deplin funcțional.

Odată cu acest prim contract ce va fi implementat în cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor se derulează și operationalizarea contractului de operare pe Zona 2 Hațeg, cu același operator, și sunt în curs de achiziție contractele pentru Zona 3 Centru, Zona 4 Petroșani și Centrul de Management Integrat al Deseurilor, astfel încât, începând cu 01.01.2019, în județul Hunedoara să funcționeze întregul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor.