Ce soluții pentru CEH s-au desprins după audierile de la Comisia pentru Energie din Senat ?

Așa cum v-am mai informat, marți 25 septembrie 2018, prima ședință de lucru din actuala sesiune parlamentară din cadrul Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale, a analizat situația în care se află Complexul Energetic Hunedoara. Demersul acestei întrevederi a fost făcut de către senatorul Cristian Resmeriță, parlamentar care reprezintă în forul legislativ superior al Parlamentului tocmai regiunea Văii Jiului și județul Huneodara.
La lucrările Comisiei senatoriale, alături de membrii de drept ai acestei comisii au mai participat secretarul de stat Doru Vișan (reprezentanul Ministerului Energiei), deputatul Laurențiu Nistor (președintele PSD Hunedoara), Ion Stamin Purcaru (președintele Consiliului de Administrație al CEH), reprezentanții Sindicatului Muntele, respectiv președintele executiv Alin Sîn și secretarul Dorin Viezure, precum și alți parlamentari ai județului Hunedoara, interesați de acest important subiect de pe agenda economică, socială și poliică a regiunii.
După cum ne-a informat senatorul Cristian Resmeriță, inițiatorul acestui demers, în cadrul dezbaterilor au avut loc discuții aplicate cu privire la problemele cu care se confruntă Complexul Energetic Hunedoara. Ceea ce este însă și mai important este că au fst stabilite și o serie de soluții soluții cu privire la:
– prelungirea activității Exploatărilor Miniere Lupeni și Lonea
– asigurarea termoficării pe timp de iarnă, pentru Petroșani și Deva
– modalități de continuare a activității Complexului Energetic Hunedoara
”Continuarea activității Exploatărilor Miniere Lupeni și Lonea este o prioritate pentru mine, dar  continuarea  activității celor două exploatări miniere cât și a  întregului Complex Energetic Hunedoar, trebuiesă se facă punând pe primul loc securitatea și siguranța oamenilor”, a declarat senatorul Cristian Resmeriță.
În urma tuturor discuțiilor s-a mai stabilit ca, în perioada imediat următoare, Comisia pentru Energie va emite un raport pe care îl va prezenta primului-ministru al României, Viorica Dăncilă  si tuturor factorilor de decizie .