O nouă ședință de Consiliu local, astăzi, la Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani se întrunește joi, 27 septembrie 2018, pentru o nouă ședință, a patra din luna septembrie. Pe agenda acestei ședințe a Consiliului local figurează 27 de proiecte de hotărâre, toate fiind inițiate de primarul localității, Tiberiu Iacob Ridzi.

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani aferentă lunii septembrie va avea loc în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 21.000 lei în vederea organizării ,,Târgului de produse tradiţionale”, în perioada 12-14 octombrie 2018
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenției, tipurile de servicii sociale şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Petroșani, situate în str. Aviatorilor, bl.15A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat şi a unor schimburi de locuinţe.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

7.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Bunicii Văii Jiului” a
unei părţi din etajul imobilului situat în str. Aviatorilor, nr.30 A, în suprafaţă de 410 mp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Petroşani a investiţiei ,,Extindere reţele de apă şi apă uzată Petrila – Petroşani Obiect 1 – Colector Dărăneşti Petroşani – Parc Industrial Petrila, Tronson C18 – C24, UAT Petroşani” realizată în baza Hotărârii Consiliului Local nr.115/2017 şi a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării acesteia
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional de Informatică,,Carmen Sylva” Petroşani pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 12 mp. situat în str. Unirii, bl.24, sc.3, ap.3, către S.C. Mocioi Impex SRL Târgu Jiu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 5 mp., în str. 1 Decembrie 1918, bl.92, parter, către Roşu Dan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp., situat în str.Oituz, bl.1, sc.1, ap.2, către CAR Parângul I.F.N.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 12 mp. situat în str. Unirii, bl.13, ap.9, către S.C. Praxis Psihomed SRL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat în str.1 Decembrie 1918, nr.90, către S.C. Profil Electro Prestcom SRL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat în str. Independenţei, bl.2, ap.3-4, către S.C. Polimed Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 13 mp. situat în str. Aviatorilor, bl.22, ap.1 către S.C. Vasicos Center SRL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 32 mp. situat în str. Horea, bl.2, ap.1, către doamnele Bonea Clementina Aurelia şi Bonea Andreea Mihaela.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a două parcele de teren în suprafaţă de 14 mp. şi 8 mp., situate în str. Aleea Poporului, bl.5, ap.30, către d-na Câmpeanu Matilda-Ileana.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. situată în str. Saturn.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 29 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str.Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str.Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Timişoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5,5 mp. situată în str. 6 August.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.876/11.04.2000 încheiat cu Roşu Petru şi Roşu Adrian.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.265/10.08.1993 încheiat cu Dascălu Maria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28. Diverse