Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședință extraordinară 8.10.2018

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de08.10.2018, orele 15,00,va avea loc ședința publică extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru proiectul ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru ,, Desființare platformă temporară de stocare a deșeurilor din municipiul Petroșani”;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 742A: Buceș – Dupăpiatră – Tarnița – lim.județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D)”;
  8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situațiilor de Urgență ”ADIVEST”.