Senatorul Cristian Resmeriță inițiază o lege pentru sprijinirea minerilor afectați de restructurarea industriei miniere

Minerii care urmează să fie disponibilizați din sectorul minier, în baza prevederilor asumate de statul român la Bruxelles ar putea avea parte de încă o formă de protecție socială, care să le asigure un venit cert. În acest sens, senatorul Cristian Resmeriță a inițiat un proiect de lege care prevede ca persoanele care au lucrat în activitatea minieră în subteran, în proporţie de cel puţin 50% din timpul normal de muncă şi au cel puţin 45 de ani să poată ieşi la pensie, dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani.

Proiectul legislativ care urmază să fie depus la Senat a fost prezentat de către senatorul Resmeriță, în premieră, în Valea Jiului, în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi la sediul Cabinetului său parlamentar de la Petroșani. Acesta a explicat că, deși România a solicitat la Bruxelles prelungirea termenului limită de funcționare a capacităților miniere incluse în programul de închidere, situația pare în acest moment greu de întors în această direcție. ”Închiderea unităţilor miniere vine în contextul negocierilor duse de România cu Comisia Europeană. În acest sens, termenele limită a extracţiei huilei, prevăzute în Planul de închidere, au fost autorizate de CE prin Decizia C (2016)7719 final. Am informat însă că exploatările miniere ce se vor închide în baza acestor înţelegeri se află într-o zonă monoindustrială şi slab dezvoltată din punct de vedere economic, ceea ce face aproape imposibilă recalificarea şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor ce urmează a fi concediate. De asemenea, ca urmare a închiderii exploatărilor miniere şi a reducerilor de personal din alte exploatări miniere, aceştia nu vor mai putea să lucreze ca mineri, fapt care implică găsirea unei soluții pentru protecția socială de care minerii disponibilizați au nevoie”, explică senatorul Cristian Resmeriță.

În acest context senatorul de Valea Jiului a inițiat un proiect de lege care prevede modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin completarea art. 56 alin.(1) după cum urmează: “Art.56 alin.(1) lit.a) – 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani, sau 15 ani în cazul în care activitatea minieră încetează ca urmare a obligaţiilor pe care şi le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană.”

Conform dispoziţiilor actuale ale Legii pensiilor publice, persoanele care lucrează în activitatea minieră şi-şi desfăşoară activitatea în subteran, în proporţie de cel puţin 50% din timpul normal de muncă, pot ieşi la pensie dacă au un stagiu de cotizare complet de 20 de ani şi vârsta de minim 45 de ani. ” Modificarea pe care dorim să o aducem legii oferă posibilitatea persoanelor care au lucrat în activitatea minieră în subteran, în proporţie de cel puţin 50% din timpul normal de muncă, şi au cel puţin 45 de ani să poată ieşi la pensie, dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani. Această prevedere se va aplica exclusiv pentru persoanele ce urmează să fie concediate ca urmare a închiderii exploatărilor miniere ca urmare a obligaţiilor pe care şi le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană. Aşa cum se poate observa, de această modificare va putea beneficia un număr limitat de persoane, cele care îndeplinesc cumulativ stagiul complet de cotizare de 15 ani, care au cel puţin 45 de ani şi care au lucrat cel puţin 50% din timpul de lucru normal în subteran. De asemenea, pentru a nu exista un tratament discriminatoriu între persoanele care au fost concediate ca urmare a aplicării Planului de închidere şi cele care urmează să fie concediate, am considerat necesar să introducem un nou articol prin care să oferim posibilitatea tuturor celor care au fost concediaţi din cauza închiderii exploatărilor miniere să poată beneficia de prevederile legii. Modificările sunt necesare deoarece acestea sunt persoanele care îşi vor găsi cel mai greu un nou loc de muncă şi vom rezolva astfel o problemă socială acută din zona Văii Jiului”, a declarat senatorul Cristian Resmeriță.

Acesta precizează de asemenea că impactul economic al acestei modificări este scăzut, deoarece nu toţi cei care au fost sau urmează să fie concediaţi îndeplinesc condiţiile pentru ieşirea la pensie, iar cei care le începlinesc nu vor mai beneficia de alte programe de protecţie socială, precum ajutorul de şomaj sau venitul minim garantat, după caz. În același timp, crede senatorul Cristan Resmeriță, necesitatea unei astfel de completări ţine de situaţa socio-economică din zonele miniere, unde vor fi închise anumite exploatări miniere ca urmare a înţelegerilor dintre statul român şi Comisia Europeană.

Propunerea legislativă urmează să fie prezentată de inițiatorul ei, senatorul Cristian Resmeriță, colegilor din Parlament, urmând să fie apoi lansată în dezbaterea forului legislativ. ”Am convingerea că voi găsi susținerea necesară pentru a aduce acest proiect de lege pe ordinea de zi a Parlamentului, în procedură de urgență, și sper că obținem și voturile necesare pentru a valida această importantă modificare la Legea Pensiilor și astfel să venim în sprijinul minerilor care-și pot pierde locul de muncă în urma restructurărilor din sectorul minier”, a mai arătat senatorul Cristian Resmeriță.