Militarii rezerviști din județul Hunedoara, chemați la mobilizare

Un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare urmează să fie organizat în perioada 15-19 octombrie, în județul Huneodara. Potrivit unyui comunicat al Prefecturii județului Hunedoara, rezerviștii cuprinși în planurile de mobilizare vor fi cu acest prilej chemați la unitățile militare, în vederea desfășurării unor activități specifice de pregătire și actualizare a datelor de evidență militară.

„În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război, ale art. 59, alin.(2) din Hotărărea de Guvern nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, precum și ale art. 4, lit. f), pct. 9 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în perioada 15-19 octombrie 2018, în județul Hunedoara se desfășoară un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne. Pe timpul exercițiului, rezerviștii cuprinși în planurile de mobilizare sunt chemați la unitățile militare, pe durata a două-trei ore, în vederea desfășurării unor activități specifice de pregătire și actualizare a datelor de evidență militară, potrivit prevederilor legale în vigoare”, se arată în comunicatul Prefecturii Hunedoara, primit la redacție.

Exercițiile de acest tip se planifică și organizează periodic în toate județele țării, în baza Planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare prin exerciții și antrenamente de mobilizare, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în anul premergător desfășurării acestora.

Foto: Arhiva