Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiecte de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

  1. ,,Proiectul de hotărâre privindstabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2019”
  2. ,, Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019”

Proiectele de hotărâri au fost afișate azi, în data de 18.10.2018 și pot fi consultate la Centrul de Informare al Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara,din Deva,str.1 Decembrie 1918,nr.28,jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet:www.cjhunedoara.ro-Secțiunea – ”Transparență decizională”.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre,se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025,str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28,judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjhunedoara@yahoo.com,până la data de29.10.2018.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.