Ședință în 25 de puncte la Consiliul local de la Petroșani

Nu mai puțin de 25 de proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu local de la Petroșani, care va avea loc pe data de 26 octombrie 2018, de la ora 13,00 în sala de ședințe a Primăriei municipiului Petroșani

Ședința a fost convocată în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către primarul localității, Tiberiu Iacob Ridzi.

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoaele proiectele de hotărâre, toate fiind inițiate de primarul Tiberiu Iacob Ridzi, proiecte pentru care consilierii locali sunt invitați să-și spună punctul de vedere, respectiv să-și dea votul îm vederea punerii lor în aplicare:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul III 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne
al Municipiului Petroşani pe trim III 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al evenimentului sportiv ,,Run the Lift” în data de 10 noiembrie 2018
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia “Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs ,,Klavier Art”, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 14 – 16 decembrie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea tipăririi volumului de debut ,,Ţipătul lăncii”, aparţinând autoarei Ionela Ablai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea tipăririi cărţii ,,Două oraşe-istoria vieţii mele”, aparţinând autorului Barb Petru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării mijloacelor fixe rezultate în urma implementării proiectului ,,Extindere reţele de apă şi apă uzată Petrila – Petroşani Obiect 1 – Colector Dărăneşti Petroşani – Parc Industrial Petrila, Tronson C18 – C24, UAT Petroşani” către S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2018-2019” în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional de Informatică,,Carmen Sylva” Petroşani pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp. situat în str. Aleea Poporului, bl.2, sc.1, către S.C. Bryan Impex S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. situată în str.Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4122 mp. situată în str.Stadionului, nr.8.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str.Ştefan cel Mare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1637/28.12.2010 încheiat cu d-na Crişan Manuela Dana
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1370/30.10.2008 încheiat cu SC Infostar S.R.L. Petrila.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1369/30.10.2009 încheiat cu SC Infostar S.R.L. Petrila.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.289/10.08.1993 încheiat cu dl. Cinca Horia – Vasile.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.167/22.10.2013 încheiat cu d-na Bălean Adriana.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Diverse