La Brad s-a dat ordinul de începere al primului tronson din conducta de transport de gaze naturale Mintia – Ștei

La sediul Primăriei Municipiului Brad, a avut loc astăzi, 27 octombrie, ceremonia de  semnare a ordinului de începere a lucrărilor la conducta de transport gaze naturale etapa I – tronson Mintia-Brad, emis de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA Mediaș (SNTGN TRANSGAZ S.A).

Evenimentul s-a desfășurat în prezența domnului deputat Laurențiu NISTOR, a conducerii SNTGN TRANSGAZ S.A., a primarului Municipiului Brad -Florin CAZACU, a prefectului județului Hunedoara – Fabius-Tiberiu KISZELY, a vicepreședintelui Consiliului Județean Hunedoara – Sorin Adrian VASILESCU, a constructorului lucrării CIS GAZ S.A. precum și a subantreprenorului CONDMAG S.A.

În vederea creșterii siguranței alimentării cu gaze naturale a consumatorilor din vestul țării, respectiv din județele Hunedoara, Arad și Bihor, este necesară și oportună construirea unei conducte de transport gaze naturale pe direcția Mintia – Brad – Ștei, care va interconecta conducta de transport gaze naturale DN 400/300 Cefa – Căpîlna – Beiuș – Ștei cu conducta de transport gaze naturale  DN 300 Simeria – Mintia.

Prin realizarea acestei interconectări se va asigura în același timp echilibrarea Sistemului Național de Transport (SNT), alimentarea cu gaze naturale a localităților de pe traseul conductei, precum și creșterea flexibilității SNT pentru preluarea vârfurilor de consum, din zona de vest a țării.

Obiectivul de investiţie proiectat se va amplasa pe teritoriul judeţului Hunedoara, în extravilan şi intravilan, pe teritoriile administrative ale localităţilor aparţinătoare comunelor Veţel, Şoimuş, Băiţa, Vălişoara, Luncoiu de Jos, Ribiţa şi municipiul Brad.

Sursele de finanțare sunt asigurate din Fondurile proprii al SNTGN TRANSGAZ SA  (surse de finanțare prevăzute în Programul de modernizare investiții al TRANSGAZ SA pentru anii 2018-2019) iar valoarea contractului este în sumă de 22.455.347,20 lei fara TVA.  Data estimată a finalizării lucrărilor este trim IV 2019 (termenul este de 16 luni de la data semnării ordinului de începere a lucrărilor).

Un moment aparte l-a reprezentat semnarea documentului intitulat Pro-Memoria, document care, introdus într-o capsulă a timpului, va sta mărturie a eforturilor personale și instituționale depuse de zeci de ani pentru ca o astfel de investiție să se realizeze în această zonă.