Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” din Lupeni evaluat de ARACIP de la ”Foarte Bine” spre ”Excelent”

”Foarte bine” și ”Excelent”. Acestea sunt calificativele pe care le-a primit Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” din municipiul Lupeni, în urma evaluării făcute de comisia specială ARACIP, abilitată să verifice periodic calitatea actului educațional din unitățile de învățământ din România.

La liceul din Lupeni, comisia ARACIP a fost prezentă în perioada 25 – 26 octombrie. Comisia a fost formată din patru membrii care au realizat evaluarea periodică externă a unităţii de învăţământ, în vederea atestării nivelului calităţii serviciilor educaţionale oferite de această instituție de învățământ, la nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

Potrivit unei informări transmise de conducerea liceului, Comisia de evaluare a verificat minuţios toate aspectele desfăşurării actului educativ în unitatea de învăţământ, la nivel liceal  și la celelalte niveluri ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și Școlii Gimnaziale nr. 2 de la Liceului Teoretic “Mircea Eliade”. Au fost  urmăriți 43 de indicatori de performanţă, notaţi apoi cu calificative. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni a obţinut la 41 dintre indicatori calificativul FOARTE BINE, iar la existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă, precum şi la existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării au fost acordate două calificative EXCELENT, ceea ce situează această unitate de învăţământ printre cele de top la nivel judeţean.

Principalele activităţi desfăşurate de comisia de evaluare au constat în vizitarea spaţiilor, observarea proceselor care se derulează în şcoală, identificarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de serviciile educaţionale oferite şi de implicare în procesul decizional (aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor, realizare de interviuri), analiza documentelor din diferite compartimente ale unităţii de învăţământ.

”În urma discuțiilor purtate, echipa de evaluare a subliniat existența unei foarte bune colaborări între elevi, părinți și profesori confirmându-se înalta calitate a actului educațional din această instituție, deoarece elevii au apreciat implicarea profesorilor în pregătirea lor, atât pentru concursurile și olimpiadele școlare, cât și pentru susținerea examenului de bacalaureat. Dovadă sunt numeroasele diplome obținute la fazele județeană și națională ale olimpiadelor școlare și situarea liceului nostru în primele locuri din județ în ceea ce privește rata de promovare la examenul de bacalaureat”, spune prof. Daniel Ianoși, directorul Liceului Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni.

În aceeași măsură, elevii au apreciat climatul cordial din școală și disponibilitatea profesorilor de a-i sprijini în organizarea activităților extrașcolare, care îi ajută să-și valorifice talentele, să-și dezvolte personalitatea și să simtă că fac parte din ”familia Eliade Lupeni”.

Conducerea Liceului Teoretic “Mircea Eliade” Lupeni formată din director prof. Daniel Ianoși și directorii adjuncți prof. Mihaela Starcz, prof. Erika Soacă și prof. Diana Mester, mulțumește părinților pentru  încrederea acordată acestei unități școlare și comunității locale pentru sprijinul acordat în a-și menține standardele unei  școli de prestigiu.