Scrisoare deschisă a unui pensionar miner în atenția comisiilor de muncă, familie și protecție socială din Parlamentul României

Având în vedere faptul că în această săptămână vor avea loc dezbateri în comisiile de muncă din Parlament, pensioanrul miner Petru Lungoci, membru al asociației Liga Pensionarilor Mineri Valea Jiului, a transmis o scrisoare deschise adresată Parlamentului României, în care vorbește despre o nedreptate ce se încearcă a se face asupra pensionarilor grupei I/ condiții speciale de muncă. Dăm curs solicitării prmite din partea domnului Petru Lungoci și vă prezentăm textyl acestui document, primit la redacție:

Nedreptatea care se încearcă a se face asupra unor categorii de pensionari, prin aplicarea noii formule de calcul, o voi argumenta prin simularea unui exemplu de pensie calculată prin actuala metodă de calcul, pentru perioada ianuarie 2021- august 2021, cât și prin prezumtiva formulă de calcul pentru perioada septembrie 2021-decembrie 2021, a unui pensionar din grupa I/condiții speciale de muncă.

Pensie prin actuala formulă de calcul
Pensionar condiții speciale
anul 2021 până în sept. 2021
puncte realizate, să zicem, 60
punctaj: 60:20(stagiul complet de cotizare)=3
valoarea punctului de pensie: 1875 lei
Pensia: 3 X 1875 = 5625 lei

Pensie prin noua formulă de calcul

Pensionar condiții speciale
începând din sept. 2021- dec.2021
puncte realizate, aceleași, 60
valoarea punctului de referință: 75
Pensia: 60 X 75 = 4500 lei

Exemplul de mai sus, privind calculul pensiilor celor din grupa I/condiții speciale de muncă,

relevă, fără echivoc, faptul că nouă formulă de calcul este nedreaptă, se poate spune discriminatorie, inventată, („găsită”) voalat, cu scopul de a elimina grupele de muncă, (vizând în principal pensionarii din grupa I/condiții speciale de muncă).

Pentru orice guvern este meritoriu ca majorările cele mai mari de pensii să fie a celor ce reprezintă cel mai mare procent din numărul pensionarilor, respectiv celor din categoria condiții normale de muncă. Aceste pensii pot fi majorate prin împărțirea numărului de puncte, ale fiecărui pensionar din această categorie, la cifra 25 în loc de 30 sau 35 și se obține un punctaj mediu mai mare, punctaj care înmulțit cu val. punctului de pensie rezultă o majorare a pensiei în aceeași mărime precum în situația aplicării noii formule de calcul.

Astfel, prin luarea în calcul a punctajul mediu anual (nu înlăturat)se menține modalitatea actuală de calcul a pensiilor, fără a mai fi nevoie de o nouă formulă de calcul, formulă, citez Ministrul Muncii „pe care noi am reușit să o găsim”.

Nu este drept ca prin „găsirea” unei noii formule de calculsă ști dinainte că zeci de mii de pensii nu se vor majora, după care vii să invoci prevederea referitoare situației în care, în urma recalculării rezultă o pensie mai mică decât cea în plată, se menține pensia în plată. În acest caz, prevederea devine amăgitoare, iar fapta unei asemenea erorii făcută în mod tendențios nu poate fi scuzabilă.

Așadar, în această situație, nici Legea 221/2018 nu va mai fi valabilă, devenind un cadou otrăvit având ca efect rezultatul aplicării noii formule de calcul din septembrie 2021.

Văzând cele prezentate, o asemenea ambiguă formulă de calcul a pensiilor trebuie respinsă cu fermitate pentru că generează situații de interpretare, modificând calculul pensiilor în funcție de guvernul aflat la putere. Pentru evitarea unor asemenea stări de fapt, cea mai sigură și stabilă formulă de calcul a pensiilor, valabilă pentru toate categoriile de pensii, trebuie stabilită prin lege ca fiind: înmulțirea punctajului mediu (înscris pe cuponul de pensie) cu valoarea punctului de pensie calculat la 45% din cuantumul salariului mediu brut pe economie.

Petre LUNGOCI, pensionar miner, membru al Asociației „Liga Pensionarilor Mineri Valea Jiului.