Comunicat de presă / S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. invită publicul interesat la Conferința de lansare a proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” Cod SMIS2014+ 108100

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. organizeză joi, 8 noiembrie 2018, Conferința de lansare a proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc la sediul  S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A, începând cu orele 12.30, cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

  1. Lansarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”;
  2. Informare cu privire la semnarea primelor două contracte de lucrări din cadrul proiectului:
  • VJ-CL-05 – ”Reabilitarea retelelor de apă și canalizare Petroșani Sud”, contract semnat între S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A., în calitate de Beneficiar și S.C. Zona D S.R.L. în calitate de Antreprenor;
  • VJ-CL-06 – ”Reabilitarea retelelor de apă și canalizare Petroșani Nord”, contract semnat între S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A., în calitate de Beneficiar și S.C. Zona D S.R.L. în calitate de Antreprenor;
  1. Semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții ”REABILITARE CAPTARE, ADUCȚIUNE ȘI STAȚII DE TRATARE ÎN VALEA JIULUI” – Lot 1: VJ-CL-01 –”Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunea Polatiște”, contract semnat între Apa Serv Valea Jiului S.A., în calitate de Beneficiar și Asocierea HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L., în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului: 25.078.615,76 LEI fără TVA.

Termen de proiectare și execuție lucrări: 36 luni începând cu emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Obiectivele contractului de lucrări Lot 1 VJ-CL-01:”Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunea Polatiște” sunt:

  • Proiectare și executie lucrări de reabilitare a construcțiilor și instalațiilor de captare și deznisipare de la Captarea Izvoru (captare cu capacitatea de 45 l/s);
  • Proiectare și executie lucrări de înlocuire a conductei de aducțiune pe tronsonul Captare Polatiște (deznisipator) – Stație Tratare Zănoaga, aproximativ 3,7km;
  • Proiectare și executie lucrări de reabilitare a Stației de tratare a apei Zănoaga (capacitate de tratare 150 l/s).

 Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020, finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este implementat de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A., în calitate de beneficiar și presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, prin execuția de lucrări de modernizare pe aria a șase localități din zona de operare a operatorului regional: municipiul Petroșani, municipiul Lupeni, municipiul Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani, din județul Hunedoara, zona de dezvoltare regională Vest.

Contractul de finanţare nr. 57/19.05.2017, dintre S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a Fondurilor Europene, are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 42.087.338,24 de lei (13%), iar valoarea cofinanțării eligibile din partea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. este de 6.474.975,12 de lei (2%).

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” se derulează de la data semnării contractului de finanțare, 19.05.2017, până la data finalizării acestuia, 31.12.2023.

Date de contact:        S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

Str. Cuza Vodă, nr. 23

Petroșani, jud. Hunedoara; cod poștal 332034, România

Persoană de contact: Claudiu ZBORA, șef Unitate de Implementare a Proiectului

E-mail: piu.asvj@gmail.com

Telefon: +40 254543144, int. 1200

Website: www.asvj.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.