Planul Operativ de Acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene a fost aprobat de Consiliul județean Hunedoara

Consiliul județean Hunedoara a aprobat, în ședința din 12 noiembrie, Planul Operativ de Acțiune pe timpul iernii 3018-2019 pentru drumurile județene. Acesta a fost întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri din cadrul CJH împreună cu operatorii desemnați să acționeze pe sectoarele de drumuri județene pe timpul iernii, în conformitate cu ”Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”.

”Planul operativ de acțiune pe timpul iernii prezintă toate datele referitoare la bazele de deszăpezire, punctele de sprijin și de informare cu sectoarele de drum pe care se acționează diferențiate pe niveluri de viabilitate, sectoarele de drum ce urmează a fi apărate cu panouri de parazăpezi, precum și informații cu privire la utilajele, depozitele de materiale antiderapante, responsabilități, personal de desefvire și alte informații privind modul în care se vor executa activitățile de deszăpezire”, explică Mircea Bobora, președintele Consiliului județean Hunedoara.

În iarna 2018-2019, activitățile de deszăpezire a drumurilor județene hunedorene vor fi efectuate de următorii operatori economici:

  • SC Mano Sprint SRL, pentru drumurile județene din zona Deva-Păuliș-Brad;
  • SC Trameco SA, pentru drumurile județene din zona Orăștie;
  • SC Drupo SRL pentru drumurile județene din zona Hațeg-Hunedoara;
  • SC Comexim R SRL, pentru drumurile județene din zona Valea Jiului.