Peste 90% din clienții Apa Serv Valea Jiului apreciază calitatea serviciilor acesteia

Preocupările pentru creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor din Valea Jiului în ceea ce privește asigurarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și a celor de evacuare a apelor uzate constituie o activitate constantă pe agenda operatorului acestui tip de servicii de utilitate publică din Valea Jiului. În acest scop, conducerea Apa Serv Valea Jiului a inițiat, cu circa două luni în urmă și un program de sondare a clienților săi, prin intermediul unui chestionar la care au fost invitați să răspundă, prin sondaj, 1000 de abonați. Chestionarele au fost distribuite la centrele de încasare din toată regiunea deservită de acest operator, iar în aceste zile au fost conturate și primele rezultate de analiză aferente acestui sondaj.

Directorul general al Apa Serv Valea Jiului, Cristian Ionică a informat că un număr de 656 de chestionare au fost returnate emitentului. În baza acestora a fost realizată și o evaluare a răspunsurilor oferite de participanții la acest sondaj de opinie. ”La prima vedere avem toate motivele să ne declarăm mulțumiți, având în vedere faptul că în marea lor majoritate, beneficiarii noștri au confirmat, prin intermediul acestui chestionar, că seviciile noastre corespund așteptărilor pe care le au de la noi. În același timp, am reușit să aflăm și care sunt principalele nemulțumiri, observații și sugestii ale beneficiarilor noștri, aspecte de care vom ține cont în activitatea noastră”, spune Cristian Ionică.

Potrivit rezultatelor acestui sondaj, 92,23% din clienți apreciază calitatea apei de la robinet în toată Valea Jiului, ca fiind bună și foarte bună. ”Cred că este o evaluare corectă, ce corespunde și analizelor noastre de laborator. Din răspunsurile la chestionar, diferența de circa 8% vine din partea unor clienți care reclamă nu neapărat calitatea apei potabile, ci faptul că, în anumite cazuri, după efectuarea unor lucrări de intervenție la diferite avarii pe rețea, apare acel disconfort al apei tulburi. Am explicat de nenumărate ori care este cauza acestui fenomen. Cert este că, în anii următori, odată cu implementaea proiectului de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în programul european POIM pe care-l derulăm în prezent, acest disconfort va fi eliminat. De asemenea, alți clienți și-au expirmat dorința ca Apa Serv să livreze apă fără clor, fapt care nu este posibil, pentru că prin tratarea apei, noi putem livra apă de cea mai bună calitate, în condiții de siguranță deplină pentru sănătate, iar de la acest principiu nu putem face nici un fel de abatere”, explică Cristian Ionică.

Similar, răspunsurile din chestionarul pus la dispoziție de Apa Serv clienților săi, relevă faptul că 91,46% dintre repondenți sunt mulțumiți de serviciile pe care le oferă operatorul de apă și canalizare din Valea Jiului. ”Acest indicator vine ca urmare a modului în care colectivul nostru înțelege să  acționeze la fiecare sesizare primită din partea beneficiarilor noștri. El este confirmat de răspunsurile primite la alte trei întrebări din chestionar, respectiv rapiditatea în soluționarea problemelor (cu un procent de apreciere de bine și foarte bine în proporție de 84,60%), sprijinul oferit de angajații Apa Serv în soluționarea problemelor (cu un procent de apreciere de bine și foarte bine în proporție de 86,43%) și atitudinea personalului față de clienți (cu un procent de apreciere de bine și foarte bine în proporție de 94,82%)”, spune directorul general al ASVJ, Cristian Ionică.

Printre aspectele cu caracter critic și observațiile transmise de participanții la acest sondaj, cea mai importantă problemă semnalată se referă la curățarea subsolurilor de la blocurlile în care acestea sunt inundate, eliminarea pierderilor din rețelele principale și secundare, nivelul de turbiditate al apei potabile livrată după interevențiile la avarii, modul de transmitere al facturilor, diverse. De remarcat este și faptul că unul dintre subiectele cel mai adesea evocat în spațiul public, cel legat de prețul apei, nu este la fel de relevant în punctul de vedere exprimat de beneficiarii serviciilor oferite de Apa Serv. Directorul general al Apa Serv mai spune că, în urma acestui chestionar, s-a constatat faptul că în rândul beneficiarilor săi încă nu sunt destul de bine cunoscute și utilizate facilitățile pe care aceștia le pot avea, în relația directă cu Apa Serv, prin utilizarea serviciilor on-line.

”În concluzie, apreciez că acest prim sondaj pe care l-am realizat în rândul clienților Apa Serv ne-a oferit răspunsurile privind evaluarea activității noastre, dar mai ales ne-a arătat unde trebuie să acționăm pentru a crește calitatea serviciilor noastre, lucru pe care-l vom face în perioada următoare. Le mulțumesc celor care au participat la acest sondaj și au răspuns cu seriozitate la chestionar. Probabil, astfel de teste vom mai efectua, periodic, pentru că ne dorim să avem în mod permanent nu doar un dialog, ci și o evaluare a activității noastre, din partea celor spre care se îndreaptă serviciile noastre: cetățenii Văii Jiului”, a mai spus Cristian Ionică.