ANUNȚ / Ședință de Consiliu județean pe 28 noiembrie 2018

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 28.11.2018, ora 11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” pentru anul bugetar 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către Asociaţia Salvital Hunedoara începând cu data de 1 decembrie 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
 6. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean pe anul 2018;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării de către Județul Hunedoara a unor imobile situate în vecinătatea Teatrului de Artă din Deva;
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2018 – 2019;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean ”Salvamont”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlu: ”TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – Cod SMIS 2014+:127169 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.iv/OS 4.5/4.14;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor în justiție;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între UAT Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara și UAT  Simeria – prin Consiliul Local al Orașului Simeria pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 7 cu DJ 700”;
 21. Diverse.

 

Intocmit,

Responsabil desemnat pentru relația cu societatea civilă

Cj. Cordunianu Nicoleta